Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Aniołowie

Treść


  • Poświęcenie się Św. Michałowi Archaniołowi oraz modlitwa do Anioła Stróża

O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986 r. nr. 1590/K/86)

***

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi wychwalał GO na wieki wieków w niebie. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.02.1993 r. nr. 184/K/93)


  • Litania do św. Michała Archanioła

Kyrie elejson,Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami

Święty Michale Archaniele,...
Święty Michale książę przesławny,...
Święty Michale dzielny w walce,...
Święty Michale pogromco szatana,...
Święty Michale postrachu złych duchów,...
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,...
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,...
Święty Michale radości Aniołów,...
Święty Michale zaszczycie nieba,...
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,...
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,...
Święty Michale wysłanniku Boga,..
Święty Michale całkowicie oddany swemu Stwórcy i Panu,...
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,...
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,...
Święty Michale warownio Ludu Bożego,...
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,...
Święty Michale wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa,...
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,...
Święty Michale chorąży zbawienia,...
Święty Michale Aniele pokoju,...
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,...
Święty Michale zwierzchniku w niebie,...
Święty Michale wodzu całego stworzenia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami święty Michale Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:Wszechmogący wieczny Boże, który ustanowiłeś świętego Michała Archanioła obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem Raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko - Praskiej z dnia 15.05.1994 nr 765/K/94 — do prywatnego odmawiania)


  • Prośba o pokój i pokorę

Święty Michale Archaniele, Twórco wspólnoty Anielskiej, dopomóż nam tworzyć wspólnotę rodziny ludzkiej, opartą na prawdzie, miłości i dobroci. Wysyłaj każdemu z nas Anioła pokoju, abyśmy wprowadzając pokój do własnego serca, byli ludźmi miłości i pokoju. Wodzu Zastępów Pańskich: Aniołów, ludzi i całego stworzonego świata, dopomagaj nam zachować porządek ustanowiony przez Stwórcę i osiągnąć w Chrystusie pełnię pokoju.
Amen

***

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do PANA, abym zachwycony Bogiem, wołał do Niego w każdej chwili mego życia “Któż jak Bóg"!
Amen.

 

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 09.12.1996 r. nr 1938/K/96)
(Za pozwoleniem Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 02.06.1993 r. nr. 942/K/93)

39783