Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego

Treść

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu,
i błogosławię. Uwielbiam Boga,
którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.

Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję zawarcia
związku małżeńskiego z ... (podać imię).

Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać,
czy mój wybór jest zgodny z wolą
dobrego Boga. Gdyby zaś do zawarcia
tego związku nie doszło, umocnij mnie
w trudnych dla mnie chwilach i daj
mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie, i tak
mnie prowadź, aby Jego wola w całym
moim życiu spełniała się.

Amen.


20148