Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Przeciw bluźnierczym myślom i koszmarom

Treść

O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże, pełen dobroci i
miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością, na jaką moje serce
zdobyć się może racz uwolnić mnie od wszystkich złych, bluźnierczych, nieczystych,
napastliwych myśli.

Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów. Spełnij o Panie
swoją obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku i którą ponawiasz wobec nas
podczas każdej Mszy świętej: "Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak,
jak daje świat. Ja wam daję."

Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień jest
udział złego ducha, proszę pokornie: Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany,
rozkaż mu by odszedł ode mnie i nie wracał więcej. Niech znajdę w Twoim Najświętszym
Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie, abym mógł wychwalać potęgę Twojego
nieskończonego Miłosierdzia.

Jezu ufam Tobie! Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa, Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.

Amen.


48413