Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Koronka do Trójcy Świętej

Treść

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Na dużych paciorkach:

Składam swoje życie w ofierze
Tobie, Boże w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
W uwielbieniu serce oddaję
Twojej miłości objawionej w Eucharystii,
która mnie przemienia i prowadzi
do wiecznej szczęśliwości z Tobą.
Amen.

Na małych paciorkach:

Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza
Ojciec i Syn i Duch Święty
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Zakończenie

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.
(3x)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...
(3x)

Modlitwa do Trójcy Świętej
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty,
odwieczna tajemnico doskonałej jedności
w ofiarnej miłości Jezusa Chrystusa,
wysłuchaj naszych próśb i przybądź nam z pomocą:
kształtuj i rozwijaj swoją łaską ludzkie więzi,
rozpal w nas pragnienie do pełnienia dobrych uczynków,
abyśmy Twoim miłosierdziem umocnieni,
i zjednoczeni w Twojej miłości
przyczyniali się do rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi.
Amen.


Imprimatur: Warszawa, 12 października 2007 r.
O. Andrzej Danilewicz, SVD
Prowincjał Zgromadzenia Słowa Bożego

45184