Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

LITANIA DO SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II

Treść

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami!
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,

Pasterzu intelektualistów, módl się za nami!
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,

Przyjacielu dzieci, módl się za nami!
Wielki Przyjacielu młodzieży,

Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami!
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,

Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami!
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami!
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami!
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,

Nauczycielu modlitwy, módl się za nami!
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami!
Obrońco godności każdego człowieka,

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Autor: pobożność ludowa

źródło: www.jezuici.pl

45350