Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

LITANIA DO ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Treść

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
Ukochane Dziecię Ojca niebieskiego,
Oblubienico Jezusa,
Czysta gołąbko Ducha Świętego,
Wybranko Najświętszej Maryi Panny,
Wierna córko wielkiej Teresy,
Anielska siostro nasza,
Wspomożenie duchowieństwa,
Orędowniczko dzieci,
Patronko sierot,
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,
Patronko chcących się oddać Bogu,
Miłościwa lekarko chorych,
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,
Opiekunko misji,
Opiekunko żołnierzy,
Matko wielu dusz,
Można cudotwórczyni,
Bohaterko cnót,
Kielichu błogosławieństwa,
Wzorze dziecięcej ufności w Bugu,
Różo ścieląca się pod stopy Jezusa,
Całopalna ofiaro miłości,
Jasny promyku niebios,
Niewinny pierwiosnku Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy święta, zmiłuj się nad nami.

Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na tej ziemi,
Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.

Módlmy się: Boże, Któryś rzekł: jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, abyśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

48834