Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

LITANIA O WIERZE

Treść

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Który jako Przedwieczna Prawda mylić się nie możesz, zmiłuj się nad nami.
Któryś swój Kościół na niewzruszonej ufundował opoce
Któryś Kościołowi Twojemu pomoc nieustanną obiecał

Żeś jest Jedynym i prawdziwym Bogiem, który dobro nagradzasz a za zło karzesz, wierzę mocno, o Boże.
Żeś Jeden w naturze, a Trojaki w Osobach, wierzę mocno...
Że Syn Twój Boski stał się człowiekiem
Że dla zbawienia świata na krzyżu umarł
We wszystko, coś nam w Piśmie świętym objawił
We wszystko, czego nas Jezus Chrystus w świętej Ewangelii uczył
We wszystko, cokolwiek święci Apostołowie opowiadali
We wszystko, cokolwiek powszechne i prawdziwe Sobory Ojców za prawdy wiary uznały
We wszystko, cokolwiek Kościół święty katolicki do wierzenia podaje
Z zupełnym poddaniem rozumu mojego
Z całkowitym skłonieniem woli mojej
Z wewnętrznym i zewnętrznym wyznaniem
Dla Twojej najwyższej powagi
Dla nieomylnego Słowa Twojego
Dla prawdy i nieomylności Twojej
Choćbym też dla tego miał(a) być prześladowany(na)
Choćbym miał(a) wszystek majątek i dobro utracić
Choćbym miał(a) nawet zdrowie i życie położyć
W zjednoczeniu z żywą wiarą wszystkich sprawiedliwych
W zjednoczeniu z mocną wiarą wszystkich męczenników
W zjednoczeniu z najdoskonalszą wiarą Najświętszej Maryi Panny

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, ktory gładzisz grzechy świata, zmiłuj sie nad nami.

Módlmy się: O Boże, któryś mnie powołał z nieskończonej Twojej dobroci do prawdziwego Kościoła katolickiego, użycz mi łaski, abym w nim wytrwał(a) aż do końca życia. Wejrzyj także z litością na niewierzących, za których Twój Boski Syn przelał Swoją Najdroższą Krew. Oświeć ich, aby poznali Twoj prawdziwy i jedynie zbawiający Kościół, dodaj im męstwa Twoją nadprzyrodzoną łaską, aby się z nim odważnie złączyli, odrzuciwszy ludzkie względy, doczesne zyski i uporczywe zarzuty, i tak przez szczere i czynne wyznanie wiary osiagnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

42523