Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Treść

Panie, zmiłuj się nad nami - Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami - Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami - Panie, zmiłuj się nad nami
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale - módlcie się za nami
Wszyscy święci Aniołowie - módlcie się za nami
Święty Abrahamie, módl się za nami
Święty Mojżeszu, módl się za nami
Święty Eliaszu, módl się za nami
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami
Święty Józefie, módl się za nami
Święta Anno, módl się za nami
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami
Święci: Piotrze i Pawle, módlcie się za nami
Święty Andrzeju, módl się za nami
Święci: Janie i Jakubie, módlcie się za nami
Święty Tomaszu, módl się za nami
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami
Święty Łukaszu, módl się za nami
Święty Marku, módl się za nami
Święty Barnabo, módl się za nami
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami
Święty Szczepanie, módl się za nami
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami
Święty Polikarpie, módl się za nami
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami
Święty Cyprianie, módl się za nami
Święty Bonifacy, módl się za nami
Święty Wojciechu, módl się za nami
Święty Stanisławie, módl się za nami
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii, módlci się za nami
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki, módlci się za nami
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami
Święte: Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami
Święta Agnieszko, módl się za nami
Święta Mario Goretti, módl się za nami
Wszyscy święci Męczennicy, - módlcie się za nami
Święci: Leonie i Grzegorzu, módlci się za nami
Święty Ambroży, módl się za nami
Święty Hieronimie, módl się za nami
Święty Augustynie, módl się za nami
Święty Atanazy, módl się za nami
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlci się za nami
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami
Święty Marcinie, módl się za nami
Święty Patryku, módl się za nami
Święci: Cyrylu i Metody, módlci się za nami
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami
Święty Antoni, módl się za nami
Święty Benedykcie, módl się za nami
`Święty Bernardzie, módl się za nami
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami
Święty Jacku, módl się za nami
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami
Święty Wincenty z Paulo, módl się za nami
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami
Święty Janie Bosco,módl się za nami
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami
Święta Tereso z Avili, módl się za nami
Święta Różo z Limy, módl się za nami
Błogosławiony Czesławie, módl się za nami
Święty Ludwiku, módl się za nami
Święty Kazimierzu, módl się za nami
Święta Moniko, módl się za nami
Święta Jadwigo, módl się za nami
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami
albo A:
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.
albo B:
Chryste, Synu Boga żywego, - zmiłuj się nad nami
Chryste, który na ten świat przyszedłeś, - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zostałeś ukrzyżowany - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który śmierć za nas przyjąłeś - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zostałeś pogrzebany - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zmartwychwstałeś - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który wstąpiłeś do nieba - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który siedzisz po prawicy Ojca - zmiłuj się nad nami
Chryste, ,który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych - zmiłuj się nad nami
albo A:
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, - wysłuchaj nas, Panie.
albo B:
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, - wysłuchaj nas, Panie.
zawsze odmawia się C:
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, - wysłuchaj nas, Panie.
albo A:
Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.
albo B:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:
Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

albo:
Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen

48414