Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Treść

Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego...
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - Dziś jesteśmy tutaj,
aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła - Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami. - Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko ludzi - dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła
nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie
nowoczesnych zdobyczy społecznych.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko narodów - dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany,
które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo
pozostającym w ucisku i upokorzeniu.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym,
że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko życia - dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r
przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska
Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci,
dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce.
- Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką
Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa.
- Okaż, że jesteś Matką.
Matko miłości doskonałej.
- Okaż, że jesteś Matką.
Matko Nadziei i pokoju.
- Okaż, że jesteś Matką.
Święta Matko Odkupiciela.
- Okaż, że jesteś Matką.
Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie.
- Okaż, że jesteś Matką.
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna.
- Okaż, że jesteś Matką.
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może
zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do
zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.
- Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Bądź nam towarzyszką drogi
Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie
wolności i teraz budują swoją przyszłość.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód
- nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo
nie odkryje wspólnych korzeni.
- Bądź nam towarzyszką drogi.
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym
konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką.
- Bądź nam towarzyszką drogi.

Powtarzamy: Okaż, że jesteś Matką
Tego, który umiera z głodu.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który jest śmiertelnie chory.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto nie znajduje pracy.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia.
- Okaż, że jesteś Matką.
Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga,
pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód.
- Okaż, że jesteś Matką.

Powtarzamy: Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim.
- Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.

Powtarzamy: Czuwaj Maryjo
Na czekającej nas jeszcze drodze.
- Czuwaj Maryjo.
Nad ludźmi.
- Czuwaj Maryjo.
Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny.
- Czuwaj Maryjo.
Nad odpowiedzialnymi za losy państw.
- Czuwaj Maryjo.
Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości.
- Czuwaj Maryjo.
Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata.
- Czuwaj Maryjo.
Na drodze nowej ewangelizacji Europy.
- Czuwaj Maryjo.
Nad posługą następcy Piotra, Benedykta XVI,
który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym
horyzontom misyjnej działalności Kościoła.
- Czuwaj Maryjo.

Powtarzamy: Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
W kolegialnej jedności z pasterzami.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.
Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego.
- Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Powtarzamy: Wspomóż nas Maryjo
Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka.
- Wspomóż nas Maryjo.
Niechaj nie ciąży nam zmęczenie.
- Wspomóż nas Maryjo.
Niech trud nie opóźnia naszych kroków.
- Wspomóż nas Maryjo.
Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca.
- Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.
Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.
Amen.

873