Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Najświętsze Serce Maryi

Treść


Pragnienie świętości skłania do szukania wzorów i pomocy. Takim wzorem i pomocą jest Najświętsze Serce Maryi, która została nam powierzona pod Krzyżem jako Matka przez samego Zbawiciela, bowiem nie w sposób do Serca Jezusa dojść inaczej jak właśnie poprzez Niepokalane Serce Maryi. Oddawajmy więc siebie jak i innych Jej Sercu Matczynemu.

Litania kard. Newmana do Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca - uczyń nasze serca według Serca Jezusa.
Serce Maryi - módl się za nami!
Serce Maryi zjednoczone z Sercem Jezusa,
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, domie Słowa,
Serce Maryi przepełnione łaską,
Serce Maryi błogosławione wśród wszystkich serc,
Serce Maryi, otchłani pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia,
Serce Maryi - módl się za nami!
Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca - uczyń nasze serca według Serca Jezusa.

Akt codziennego oddania się Matce Bożej

O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń jako rzeczy i własności swojej.

Koronka do Serca Maryi

W. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu...
O. Jak było na początku...

1. Dziewico Niepokalana, bez grzechu poczęta, któraś wszystkie poruszenia Swego Serca przeczystego do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli, uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechem i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Boga. Ojcze nasz..., 7x Zdrowaś Maryjo...
2. Podziwiam, Maryjo, głęboką pokorę Twoją, w której błogosławione Serca Twoje zaniepokoiło się, gdyś usłyszała zwiastowanie archanioła Gabriela, żeś została wybrana na Matkę Syna Bożego, chociaż Sama uznałaś się najniższą służebnicą Pańską. Wstydząc się pychy swojej, proszę Cię o łaskę serca skruszonego i uniżonego, bym poznając swoją nędzę mógł otrzymać chwałę, obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca, z poddaniem się woli Bożej. Ojcze nasz..., 7x Zdrowaś Maryjo...
3. Dziewico błogosławiona, któraś w najsłodszym Sercu Swoim zachowała jako cenny skarb słowa Swojego Syna Jezusa, a rozmyślając wzniosłe tajemnice w nich zawarte, żyłaś jedynie dla Boga, wstydzę się przed Tobą, że moje serce tak jest zimne. O droga Matko, wyjednaj mi, bym rozmyślając nieustannie w sercu swoim o prawie bożym, usiłował Ciebie naśladować w gorliwym ćwiczeniu się w cnotach chrześcijańskich, z poddaniem się woli Boga. Ojcze nasz..., 7x Zdrowaś Maryjo...
4. Chwalebna Królowo męczenników, której Serce święte zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem, zapowiedzianym przez świętego starca Symeona, wyjednaj dla mego serca prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwności nieszczęsnego życia doczesnego, abym krzyżując swe ciało z jego pożądliwościami idąc w umartwieniu krzyża, okazał się prawdziwym synem Twoim z poddaniem się woli Boga. Ojcze nasz..., 7x Zdrowaś Maryjo...
5. Różo mistyczna, Maryjo, której Serce najmilsze płonące ogniem najżywszej miłości przyjęło nas u stóp krzyża za dzieci, przez co stałaś się najczulszą Matką naszą, spraw to, bym czuł słodycz Twego macierzyńskiego Serca i potęgę Twego orędownictwa u Jezusa we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w strasznej godzinie śmierci. Niech serce moje z Twoim zawsze zjednoczone miłuje Jezusa teraz i na wieki wieków, z poddaniem się woli Boga. Amen. Ojcze nasz..., 7x Zdrowaś Maryjo...

Akt poświęcenia się Niepokalanej świętego Maksymiliana Kolbe

Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza. Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zabłąkanych i obojętnych duszach, a ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

K. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, użycz nam za przyczyną świętego Maksymiliana łaski świętości życia i męstwa w wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

42526