Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Adoracja miłości

Treść


Jezus w Eucharystii
Ja, Słowo, Ja, Prawda, nazywam Boga za pośrednictwem mego umiłowanego apostoła Jana słowami najbardziej poruszającymi i zrozumiałymi: „Bóg jest miłością”. Dlatego to człowiek, który nie kocha, nie zna Boga! I przeciwnie: ponieważ miłość pochodzi od Boga, ten, kto kocha, narodził się z Boga (por. 1 J 4, 7-8).
W ewangelii i Eucharystii zawsze kładę nacisk na to, że Ojciec mnie miłuje, a Ja miłuję Ojca. A równocześnie Eucharystia jest najbardziej oczywistym dowodem miłości Boga do ludzi. Pragnę, abyście i wy miłowali Mnie, a przeze Mnie Ojca w tym samym duchu miłości między Ojcem a Synem. Tego, kto miłuje mnie w Eucharystii, umiłuje mój Ojciec i przyjdziemy do Niego, i będziemy u Niego przebywać (por. J 14,23). Jedynie tajemnica miłości może pozwolić ci zrozumieć i odczuć, że Bóg jest miłością. W jaki sposób mogłabyś miłować Mnie tak jak należy, Mnie nieskończenie wielkiego, miłować Mnie nieskończenie, gdy twe serce jest takie małe? Miłuj Mnie w Eucharystii moją własną miłością. Miłuj Ojca moim Sercem!
Daję Ci ducha miłości, który zamieszkuje w moim Sercu – i w ten sposób miłujesz Mnie moją własną miłością i miłością Ojca. Abyś mogła ofiarować całej Trójcy Świętej, będącej miłością bez kresu, taką miłość, jak Jej się należy, złóż Jej w ofierze Mnie samego i moją nieskończoną miłość eucharystyczną.
Daj Mi swoje serce. Zamykam je w swoim Boskim Sercu i daję ci udział w całej mocy mojej niewypowiedzianej miłości. W ten sposób kochasz Mnie i Ojca moją miłością. Tak spełnia się moja wypowiedź kierowana do Ojca: „Ojcze Ty ich miłujesz, tak jak miłujesz Mnie. Chcę aby także ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam gdzie Ja jestem, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była, a Ja w nich” (J 17,24.26).
Łącz się za pośrednictwem Niepokalanego Serca Matki Miłości z moim Sercem eucharystycznym, spływającym krwią z miłości. Kochaj ludzi moją miłością bez granic, pragnąc wylewać za nich krew w twoim sercu, podobnie jak Serce mej Matki cierp wraz z moim. Łącz się z miłością całego Kościoła, z miłością mego namiestnika, wszystkich biskupów i kapłanów, wszystkich poświęconych Mnie przez śluby, wszystkich wiernych, wszystkich Aniołów, wszystkich istot rozumnych i miłujących we wszechświecie. Miłuj Mnie miłością swego serca, wraz z niewygasającym żarem miłości mego Serca i mojej miłości, miłuj za grzeszników, bo i oni powinni dojść do tego, by Mnie miłować. Ofiaruj Mi również przemijającą miłość ludzką, abym ją podniósł na wyżyny miłości wiecznej.
Ofiaruj mi także wszystko, co we wszechświecie pociąga serca ludzkie, a Ja uzbroję je w moc miłości Bożej, w moc oddania siebie, w złączeniu z Bogiem miłości i ze szczęściem wiecznym. Przez moją miłość eucharystyczną przekształcam całkowicie również Ciebie. Daję ci pokój serca. Zaspokajam pragnienie bliskiego obcowania, miłości i bezgranicznego oddania.
Kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie ukrytego w Eucharystii i niech pije! Przyszedłem przynieść ogień na ziemię za pośrednictwem Eucharystii broczącej krwią i chcę, aby zapłoną. Jak Ojciec miłuje Mnie, Ja miłuję was. Trwajcie w miłości mojej.
Dusza adorująca:
O Boże miłości w eucharystii, miłuję Cię Twą własną miłością, a przez Ciebie miłuję Ojca.
Tak Bóg umiłował świat, że wydał Ciebie, Syna swego umiłowanego, za nas. Stworzyłeś nas z miłości. Wcieliłeś się z miłości w nas. Zniżyłeś się i żyłeś z nami z miłości. Dałeś nam Ewangelię i życie swoje z miłości. Pozwoliłeś się ukrzyżować i umierałeś za nas na krzyżu z miłości. Czynisz wszystko z miłości…
W niewypowiedzianym porywie swej miłości dałeś się nam w Eucharystii, aby zaspokoić nasze pragnienie miłości, ale przede wszystkim, aby nas nauczyć i uzdolnić do miłowania Ojca, Trójcy Świętej, która jest wiecznym ogniskiem i źródłem miłości.
Miłuję Cię Jezu, w eucharystii przelewającego krew z powodu nieskończonej miłości, której nie może przeniknąć myśl ludzka. Miłuję Cię Twym własnym Sercem. Miłuję Cię Duchem Świętym miłości, Duchem z którego wytrysnęła Eucharystia.
W tej miłości łączę się z Niepokalanym Sercem mej Matki, rozpłomienionej niebiańskim ogniem Twej miłości, łączę się z całym Kościołem, Twą wierną oblubienicą, z Ojcem Świętym, ze wszystkimi biskupami, kapłanami, wiernymi, z całą ludzkością i ze wszystkimi istotami zdolnymi do miłości we wszechświecie.
Miłuję Cię również w imieniu grzeszników, którzy Cię nie kochają, i w imieniu Twych wrogów, którzy nienawidzą Ciebie i nienawidzą Ojca. Miłuję Cię w imieniu tych, którzy Cię kochają.
Pragnę zatracić się w Twojej miłości, aby wszyscy Cię znali i miłowali. W szczególny sposób łączę się z braćmi i siostrami Działa Adoracji, abyśmy wszyscy płonęli Twoją miłością eucharystyczną.
Przez Ciebie, Jezu miłosierny, słodki Zbawicielu obecny w Eucharystii, pragnę miłować Ojca, Trójcę miłości, miłować miłością bez granic. Ojcze umiłowany przez Syna, miłuję Cię Duchem Świętym Waszej miłości wiekuistej, która zamieszkuje eucharystyczne Serce Twego umiłowanego Syna. Miłuję Cię wraz z Sercem Matki niebieskiej, z Kościołem i wszystkimi ludami ziemi.
Przyjdź królestwo Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twej miłości, niech przyjdzie do całego świata przez miłość Eucharystii, jaką mieć będą wszyscy ludzie.
Słodka Matko miłości eucharystycznej, złącz mnie z Twym miłującym Sercem i naucz mnie miłować Jezusa Eucharystycznego, a przez Niego miłować Ojca, śpiewać ze szczęścia i zakosztować, jak szczęśliwe jest serce kochające Miłość wieczną! Spraw, aby cała moja istota, całe moje życie wydawały woń miłości eucharystycznej Jezusa ku Bogu i ku ludziom. Matko Święta, uczyń ze mnie i z mojej duszy oazę miłości adorującej, ofiarę adoracji bezustannej, duszę doskonale kontemplującą na wzór Twej miłości, o Matko miłości, Matko miłosierdzia, Matko dusz poświęconych i tych wszystkich, którzy zwą Cię Matką.
Miłuję Boga ponad wszystko. Miłuję z Tobą, przez Ciebie, całą Twą miłością, prosząc, by zamiłował się nad rodzajem ludzkim i rozpalił miłością tych, którzy kierują swą miłość ku rzeczom przemijającym. Matko, zlituj się nad wszystkimi!
Tłum. Anna Jasielska
oprac. Katarzyna Czarnecka

Miłujcie się! 5/2009

45349