Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Czas, który daje Bóg

Treść


Czas, który daje Bóg

Jest taki dzień w roku, kiedy każdy bardzo dosłownie może dotknąć przemijania. Szczypta popiołu na głowę, słowa: "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz". Zaduma i jakby zawieszenie czasu. Smutek, ale też i radość, że oto otwiera się kolejna szansa - na wewnętrzną odnowę, powrót do innego, lepszego życia, odbudowanie więzi przyjaźni z Bogiem i braćmi.

Bóg zakłada dochodzenie człowieka do dojrzałości, daje czas. W Starym Testamencie liczba 40 wyznaczała okres wędrówki przez pustynię. Nierozdzielnie związana była z Paschą - wyzwoleniem Narodu Wybranego z niewoli egipskiej i przejściem do wolności. W Kościele pojęcie to jest centrum chrześcijańskiego misterium. Oznacza przejście ze śmierci do życia, które dokonało się w Chrystusie. Ogarnia nas, którzy w Nim pokładamy nadzieję, umieramy i rodzimy się jako nowi ludzie. Sami z siebie nic nie możemy - w Jezusie Chrystusie możemy wszystko.
ks. Paweł Siedlanowski
"Nasz Dziennik" 2009-02-25

jan pawel II, pokolenie jp2, wielki post

42559