Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Modlitwa o Uwolnienie

Treść


Modlitwa o Uwolnienie

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twój ą Najdroższą Krwią!
Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.
Dlatego w imię + Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa,
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy meczami, tortur i zabójstwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!
Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa! Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym! Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!
Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie! Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana! Nasi Aniołowie Stróżowie święci “Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr401/K/98 '- do prywatnego odmawiania)

48414