Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

O powikłaniach nikt nie mówi

Treść


Z dr. n. med. Jerzym Leszczyńskim, chirurgiem naczyniowym z Akademii Medycznej w Warszawie, rozmawia Magdalena M. Stawarska

Często słyszymy o skuteczności antykoncepcji, jednak znacznie rzadziej pojawiają się informacje o negatywnych skutkach stosowania tego typu środków. Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą stosowanie antykoncepcji doustnej?
- Groźną komplikacją doustnej antykoncepcji są powikłania zakrzepowo-zatorowe, a więc żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, konkretnie zakrzepica żył dolnych. Choroba ta może być powikłana zatorowością płucną, a w odległym okresie przewlekłą niewydolnością żylną. Jest to dość istotne i często występujące powikłanie doustnej antykoncepcji.

Kto nie powinien stosować doustnej antykoncepcji?
- Doustna antykoncepcja jest zdecydowanie przeciwwskazana u wszystkich kobiet, które miały jakikolwiek incydent zakrzepowy w przeszłości. Także u tych, u których w rodzinie stwierdza się przebytą zakrzepicę. Przeciwwskazanie do stosowania doustnej antykoncepcji dotyczy również przypadków, w których mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem występowania zakrzepic. Dotyczy to przede wszystkim: unieruchomień, urazów, otyłości oraz w sytuacji, gdy dana osoba pali papierosy. To są niezwykle ważne tzw. czynniki nabyte, które zwiększają ryzyko zakrzepowe. Jeśli dodamy do nich antykoncepcję, to zwielokrotniamy występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Jakie są tego dalsze konsekwencje?
- Jeśli dojdzie do powikłań zakrzepowych, może to w przyszłość generować objawy przewlekłej niewydolności żylnej. Po kilku, a nawet kilkunastu latach dochodzą do tego takie objawy jak ociężałość nóg, żylaki kończyn dolnych, zmiany troficzne, które pojawiają się u osób w średnim bądź w starszym wieku, do owrzodzenia włącznie. Czasem już w późniejszym okresie życia człowiek nie zdaje sobie sprawy, że ta choroba, na którą teraz choruje - przewlekła niewydolność żylna - ma swój początek właśnie w powikłaniach leczenia, które stosowało się w okresie rozrodczym.

Dziękuję za rozmowę.

42524