Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Pomoc Maryji w walce duchowej

Treść


POMOC MARYI W WALCE DUCHOWEJ

Zawierzając siebie Maryi, oddajemy się tym samym pod błogosławiony wpływ oddziaływania Ducha Świętego, który jako pierwszy toczy duchową walkę z mocami ciemności.

Z Barankiem Paschalnym

W walce ze złymi duchami wielką pomocą służy Niepokalana, której czystość, wierność i nieugięte realizowanie woli Stwórcy jest Bożą odpowiedzią na bunt szatana. Jej Niepokalane Poczęcie stanowi czytelne świadectwo umiłowania przez Boga stworzenia oraz Jego troski o nasze zbawienie.
Maryja nie jest dla nas jedynie symbolem świętości, ale pozostaje ciągle aktywną współpracownicą Baranka Paschalnego. Ona nie może zostać obojętną na intrygi szatańskie, gdyż "dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego" (KK, 59), w tym również tych, którzy są poddawani pokusom diabelskim i innym oddziaływaniom złych duchów; troszczy się o nich jak prawdziwa Pani.

Pod płaszczem Maryi

Należy pamiętać o tym, że szatan, ten przeciwnik Królestwa Bożego, chcąc za wszelką cenę utrzymać dusze w swojej niewoli, robi wszystko, by te nie czerpały ze zdroju łaski uświęcającej, która daje nowe życie, życie w mocy Ducha Świętego. Z tego też powodu nieustanne duchowe chronienie się pod płaszczem Pani pełnej łaski pozwoli każdemu wierzącemu na czerpanie z ożywczych darów przygotowanych przez Boga dla swych dzieci.
Zrozumiał to bardzo dobrze św. Franciszek z Asyżu, nazywając Matkę Syna Bożego - Oblubienicą Ducha Świętego. Tytuł ten, oprócz wielu wspaniałych interpretacji teologicznych, podpowiada nam również to, w jaki sposób Maryja przychodzi z pomocą udręczonym przez szatańskie moce. Prześledźmy to w wielkim skrócie.
Najpierw niepokalana Oblubienica Ducha Świętego pozwala nam zrozumieć, że Ten, który Ją samą "osłonił", odsłania się w Jej działaniu. Tak więc, zawierzając siebie Maryi, oddajemy się tym samym pod błogosławiony wpływ oddziaływania Ducha Świętego, który jako pierwszy toczy duchową walkę z mocami ciemności. To zawierzenie winno mieć przede wszystkim charakter duchowy, powinno zawierać się zatem w konkretnym akcie oddania swego życia Bogarodzicy lub w ciągłej modlitwie prośby o Jej wstawiennictwo u Pana Boga wszechświata. W ten sposób osoba wierząca wchodzi w obszar oddziaływania mocy Bożej, co powoduje, że złe duchy, chociaż z wielką niechęcią, to jednak całkowicie ustępują od swych szkodliwych dla człowieka zamiarów lub muszą się liczyć z tym, że ich wysiłki nawet jeżeli będą skuteczne, to nie na tyle, by mogły zupełnie odizolować osobę dręczoną od łączności z Bogiem.

Dar miłosierdzia

Niepokalana, jako Matka Jezusa i nasza, otwiera nas na dar przeogromnego miłosierdzia swojego Syna, który w mocy Ducha Świętego przezwyciężył śmierć i zmartwychwstając rozpoczął nową epokę panowania Kościoła świętego nad szatanem i złymi duchami. Ta, która sama jest nazwana Matką Miłosierdzia, zbliża innych do Jezusa, nadal pozostając pokorną służebnicą Pana. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się ludźmi, nie pozwalając, by siły zła dominowały nad dziećmi Bożymi. Bóg wybrał więc ludzką istotę, by na drodze pokornej służby i miłosierdzia pokonać pychę i bunt szatana.

Serce Matki

Niepokalane Serce Maryi jest wyjątkowym "środowiskiem", gdzie każdy poddawany diabelskim próbom może znaleźć tak potrzebne schronienie. W trakcie trwania objawień maryjnych w Fatimie Łucja usłyszała od Pięknej Pani, iż Bóg dla uratowania grzeszników idących do piekła chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Każdy, kto będzie szukał pomocy w Sercu Maryi, szybko ją znajdzie, ponieważ Bóg nie rzuca obietnic na wiatr. Dziedzictwem tych fatimskich wydarzeń jest modlitwa tak często łączona przez wiernych z odmawianym różańcem: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". O mocy tej modlitwy mogli się przekonać ci, którzy z wielką ufnością wzywali jej w swoim udręczeniu.
Rola Maryi w walce duchowej przede wszystkim polega na doprowadzeniu wierzących do doskonałej czystości, która od samego początku była Jej udziałem. Czystość taką można osiągnąć tylko wówczas, gdy człowiek odwróci się od grzechu i złego, który do niego namawia. Maryja Wspomożycielka jest pierwszą spośród stworzeń, która bez lęku staje w naszej obronie. Chwała Jezusowi za Jego Matkę.

Autor O. Bogdan Kocańda OFMConv
RN 7-8/2005 s. 248

Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi

(wg św. Ludwika Grignona de Montfort)

Ja, niegodny grzesznik, odnawiam i składam w Twe dłonie, Matko Niepokalana, przyrzeczenia chrztu świętego. Na zawsze wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw. Cały oddaję się Jezusowi Chrystusowi, Wcielonej Mądrości, by nieść z Nim swój krzyż przez wszystkie dni mego życia i pozostać Mu wiernym bardziej niż kiedykolwiek.
W obecności wszystkich zastępów niebieskich obieram sobie dziś Ciebie za swoją Matkę i Królową. Oddaję Tobie i poświęcam jako niewolnik swe ciało i duszę, moje dobra - zewnętrzne i wewnętrzne - a także wartość moich dobrych uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych. Pozostawiam Ci całkowitą swobodę posługiwania się mną i wszystkim, co posiadam, bez wyjątku, zgodnie z Twoim upodobaniem, na większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen.

40024