Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

A nadzieja zawieść nie może

Treść


Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam, że tajemnicę tę przeżywamy codziennie, bo od dzieciństwa kreśląc znak krzyża św., powtarzamy ze czcią słowa, i tym samym wyznajemy wiarę: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nie tylko częstość, ale głębia i tajemnica tej prawdy wiary porusza nasze serca i kieruje myśl do Boga. W Ewangelii na uroczystość Trójcy Przenajświętszej św. Jan przypomina słowa Jezusa: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Do naszych serc przyszedł Duch Święty, aby nas pouczyć o tajemnicy Trójcy Świętej - Bogu w trzech Osobach.

Prawda o Trójcy Świętej jest jedną z Tajemnic naszej wiary, podobnie jak prawda o obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie pod postaciami chleba i wina. Tak już jest w życiu, że każda rodzina ma swoje tajemnice, a wiara bez tajemnic nie byłaby wiarą. Wierzymy Jezusowi Chrystusowi, bo On objawił prawdę o Ojcu i Duchu Świętym, że człowiek został stworzony z miłości, na obraz i podobieństwo Boże. Nosimy w sobie, w swojej rozumnej naturze obraz Boży i jesteśmy zaproszeni do współpracy z Bogiem. Gdzieś czytałem, że jeden z największych teologów i filozofów, św. Augustyn (V w.), znakomity uczony zastanawia się, jak przyjąć i wyjaśnić prawdę o Bogu Trójjedynym. Razu pewnego nad morzem spotkał chłopca, który do wykopanego dołka muszelką usiłował przelać wody morza. Patrząc na to św. Augustyn zdał sobie sprawę, że tak jak to jest niewykonalne, tak również tajemnicy Boga nie da się przekazać do rozumu ludzkiego, bo jest na to zbyt mały i ograniczony. Wiara w Boga Jedynego w trzech Osobach winna kształtować całe nasze życie i relacje między ludźmi. Trójca Święta jest wzorem życia we wspólnocie i źródłem siły do życia w miłości jedności.

W uroczystość Najświętszej Trójcy z nadzieją zwracamy się do Boga, który jest Miłością, a mamy wiele spraw, wśród których dwie tragedie ostatnich dni są dla nas bolesne: śmierć elity polskiej pod Smoleńskiem i powódź prawie w całej naszej Ojczyźnie. Dlatego słowa św. Pawła skierowane do Rzymian są nam tak bliskie: „A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. Mamy nadzieję, że Bóg okaże swe miłosierdzie nad nami, dlatego prośmy o zmiłowanie słowami pieśni: „Królu, Boże Abrahama”. Pamiętajmy w naszych modlitwach nawzajem za siebie, a szczególnie za tych, którzy stracili bliskich i swoje mienie w obu tragediach. Bądźmy życzliwi dla innych, bądźmy wrażliwi wobec potrzebujących, niepełnosprawnych, bezdomnych. Jesteśmy powołani, by ten świat czynić królestwem Bożym przez prawdę i miłość. Służba bliźnim przynosi prawdziwą radość i pokój serca. Niech w naszym życiu jaśnieje miłość Trójcy Przenajświętszej.

Bp Kazimierz Górny , ordynariusz diecezji rzeszowskiej

episkopat.pl

42562