Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

350 lat Ślubów Lwowskich

Treść


Kiedy na dniach wspominaliśmy złożenie Ślubów Jasnogórskich, w jakiś sposób zwracamy się ku ich pierwowzorowi, czyli ślubom złożonych przez Jana Kazimierza 300 lat wcześniej. Kontekst historyczny, w którym się to dokonało był dość tragiczny. „Potop szwedzki” zniszczył cały kraj, osłabił także siły moralne narodu. Jedyną nadzieję pobożny władca upatrywał w Maryi. Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry, która trwała od 19 listopada do 27 grudnia 1655 r., nazywanej cudem Opatrzności, zrodziło się przekonanie, że tylko pod sztandarami Maryi można zwyciężyć szwedzką nawałnicę.

10 lutego 1656 r. król i towarzyszący mu poczet złożony z trzech chorągwi przybyli do Lwowa, które było miastem zubożonym po jesiennych walkach z połączonymi wojskami kozackimi i moskiewskimi. W świadomości narodu ówcześnie to była stolica Polski, która oparła się oblężeniu. Po przybyciu króla do Lwowa zaczęli się zjeżdżać dygnitarze, szlachta, poselstwa. Zaczęto obradować wraz z hierarchią kościelną, szukać rozwiązań ówczesnego stanu Rzeczpospolitej. Rozwiązaniem stał się pewien program społeczno-religijny, który wyraził się w późniejszych ślubach Jana Kazimierza. Pomysłodawcą był przypuszczalnie Prymas Polski Andrzej Leszczyński, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w tworzeniu aktu, jednak nowo powstałe ślubowanie od razu zaakceptował. Powierzenie Rzeczpospolitej Maryi i uczynienie z niej Królowej Korony Polskiej było zaakceptowanie przez szlachtę. Niestety gorzej było z dodaną przez króla obietnicą poprawy stanu życia najniższych warstw państwa. Magnateria i szlachta, która uciskała lud wiejski, opornie podeszła do obietnic uczynionych przez króla, przez to śluby nie były do końca spełnione.
1 kwietnia w uroczystej oprawie król złożył swoje śluby w katedrze przed czczonym przez lud Lwowa obrazem Matki Boskiej Łaskawej. To samo ślubowanie złożył w imieniu stanów Rzeczpospolitej podkanclerz koronny bp Andrzej Trzebicki. Natomiast nuncjusz papieski przesłał sprawozdanie wraz z tekstem ślubowania do Rzymu, co papież Aleksander VII przyjął z wielką radością.
W tym roku obchody rocznicy ślubów królewskich miały miejsce we Lwowie, ale także w wielu miastach Polski, jak choćby w Krakowie, gdzie znajduje się obraz Matki Boskiej Łaskawej ze Lwowa.

Anna Jóźwik

42559