Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Pokolenie Jana Pawła II - generacja zwiastująca wiosnę Kościoła

Treść


Pokolenie Jana Pawła II - generacja zwiastująca wiosnę Kościoła

Na zgliszczach francuskiego laicyzmu wyrasta generacja zwiastująca wiosnę Kościoła Pokolenie Jana Pawła II

"Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat" - to zdanie Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas spotkania z młodymi na Tor Vergata podczas Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku, stało się przewodnim hasłem niesłychanie prężnej inicjatywy młodych Francuzów. Liczą od 15 do 35 lat. Wierzą w Boga, są katolikami, kochają Ojca Świętego i są z Niego dumni. Należą do specyficznego pokolenia, które przez dziennikarzy i socjologów zostało nazwane pokoleniem Jana Pawła II.
Są niespodziewanym fenomenem. Ci młodzi nie znają innego społeczeństwa, prócz tego, jakie jest obecnie, nie znają innego stanu katolicyzmu, nie znają kryzysu Kościoła lat 60. i 70., którego doświadczyła nie tylko Francja. Fascynacja marksizmem, rozgrywki polityczne czasów Valerego Giscarda d'Estainga czy Francoisa Mitterranda są dla nich debatami przeszłości. Nie zaskakuje ich nawet obecność islamu we Francji, ponieważ on też jest już częścią francuskiego pejzażu. Wiedzą, że są mniejszością i zderzeniem wobec świata, który jest dla nich nie do przyjęcia. Jednak to nie wywołuje w nich strachu.

Są zaprzeczeniem grabarzy chrześcijaństwa
Ostatnio często jest nad Sekwaną przywoływany historyk Jean Delumeau, który w 1977 r. zatytułował swoją książkę: "Czy chrześcijaństwo umrze?", która wówczas odbiła się głośnym echem. Delumeau głosił w niej, że w erze sekularyzacji i emancypacji jednostek chrześcijaństwo w wersji katolickiej chyli się ku upadkowi.
Na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat tytuły typu: "Czy chrześcijaństwo wypełniło swój czas?", "Czy chrześcijaństwo ma przyszłość?", "Jesteśmy ostatnimi chrześcijanami?", były niejako odzwierciedleniem pewnej rzeczywistości, dla jednych dramatycznej, dla drugich oczekiwanej. W 1978 roku Kościół rzymski otrzymał w darze Przewodnika, którego czas proroczy zmienił "rozdanie kart".
Jest prawdą, że kryzys, który dotknął katolicyzmu francuskiego między 1968 a 1978 rokiem zostawił w spadku przytłaczający bilans. Jednak dzisiaj tego typu pytania wywołują uśmiech wśród pokolenia Jana Pawła II.

Duchowe dzieci Papieża
Historyk papiestwa Philippe Levillain jednoznacznie stwierdza, że "we Francji Jan Paweł II powołał do życia swoje pokolenie".
Formalnie Stowarzyszenie "Pokolenie Jana Pawła II" powstało 6 stycznia 2001 przy bazylice Sacre Coeur na Montmartre, w dniu zamknięcia Roku Jubileuszowego. Jest rezultatem duchowej drogi i entuzjazmu większości młodych ludzi, którzy zapragnęli odpowiedzieć na apel Ojca Świętego kierowany do nich podczas wielu spotkań, a szczególnie podczas tych wydarzeń, które naznaczyły Rok Jubileuszowy. Wybór nazwy "Pokolenie Jana Pawła II" związany jest z tym, że ci młodzi ludzie są osobami poruszonymi przez Jego przekaz, osobami, które chcą stosować w praktyce Jego nauczanie i które pragną podążać za Jego przykładem życia chrześcijańskiego.
W nazwie tej zawiera się "tak" dla wymagań Ewangelii i nauczania papieskiego, osobiste zaangażowanie w naśladowanie Chrystusa i odnajdywanie Jego woli wobec powołania i misji, jaką przygotował dla każdego z nas, oraz miłość wobec Maryi, jako Matki i Przykładu życia, a także obrona Kościoła, obrona osoby Papieża i rozpowszechnianie Jego nauczania.
W każdy pierwszy piątek miesiąca stowarzyszenie organizuje czuwanie modlitewne ku czci Serca Jezusowego organizowane w ważnych miejscach duchowych Paryża. W programie zawsze jest adoracja, Msza Święta i spotkanie przy kawie, żeby móc porozmawiać i lepiej się poznać.
Licealiści, studenci, pracujący, młodzi małżonkowie, księża czy siostry zakonne - wszyscy należą do "Pokolenia Jana Pawła II", które stara się wypełniać trzy prośby Ojca Świętego:
- uczynić Eucharystię centrum swojego życia,
- modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, do życia małżeńskiego i konsekrowanego,
- przeżywać jedność Kościoła w miłości.

Przez komórki i internet organizują pielgrzymki
Ruch, grupa, wspólnota - jeśli tak można o nich powiedzieć - "Pokolenie Jana Pawła II", rozwija się na terenie całej Francji. Komunikują się poprzez telefony komórkowe i internet. To właśnie drogą elektroniczną organizowali wyjazd do Lourdes na spotkanie z Papieżem, często przerywając swoje wakacje czy letnią pracę. Internet przysłużył się również do inicjowania, przeważnie bardzo spontanicznie, wielu czuwań modlitewnych w intencji Ojca Świętego, a później już o pokój Jego duszy. Można o nich powiedzieć, że są najbardziej radykalną grupą wiekową wśród francuskich katolików. Charyzma ruchu opiera się na trzech filarach św. Jana Bosko:
- Eucharystia - czy jest szanowana, uwielbiana?
- Maryja - czy jest kochana, honorowana, uważana za Matkę i Wzór?
- Papież - czy jest szanowany, czy Jego nauczanie jest przestrzegane i rozpowszechniane?
W czasach, w których indywidualizm jest królem, a osoba niewiele znaczy, ci młodzi stawiają sobie wymagania, dają siebie i są prawdziwą wiosną Kościoła we Francji. Po pielgrzymce studentów do Chartres w 2002 r. ks. kardynał Lustiger pozwolił sobie na taką konkluzję: "Jesteśmy teraz w trakcie przewracania strony między tym pokoleniem, które 30 lat temu załamało, ugięło się, a tymi młodymi, którzy są podobni do lasu, który odrasta po przejściu tornado".
W dniu pogrzebu Ojca Świętego na ich stronie internetowej pojawiła się taka oto modlitwa:

Naszemu kochanemu Tacie, Janowi Pawłowi II, dziękujemy!
Dziękujemy za dar całego Twojego życia,
dziękujemy za Twój przykład i za Twoją miłość do młodych, do Kościoła i całego świata,
dziękujemy za przewodzenie nam przez wszystkie te lata na drodze Życia i Prawdy,
dziękujemy za Twój przykład radości, odwagi, wiary i nadziei bez względu na wszelakie trudności,
dziękujemy za Twoje wypełnione zadania z miłości do Boga i każdego z nas,
dziękujemy za nauczenie nas kochania Eucharystii, Maryi i Kościoła,
dziękujemy za Twoje modlitwy, które nam towarzyszyły przez cały Twój pontyfikat i które będą trwały wiecznie,
dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla nas młodych i za wszystko, co zrobisz z Nieba,
dziękujemy za Twoją nieustanną wiarę, żebyśmy byli budowniczymi cywilizacji miłości,

bądź pewny, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odpowiedzieć na Twoje zaufanie i być, z naszej strony, strażnikami poranka nowej ewangelizacji, rozkochanymi adoratorami Jezusa w Eucharystii, obrońcami życia, rzemieślnikami pokoju..., prawdziwymi dziećmi Bożymi!

Dziękujemy Ojcze, Synu i Duchu Święty, za ogromny dar, którym był nasz Ojciec Święty Jan Paweł II dla każdego z nas i dla całego Kościoła! Z Matką Bożą módlmy się za Kościół!
Pokolenie Jana Pawła II

Czas pokaże, czy ich szczerość, czystość i prostoduszność stanie się znakiem współczesnych apostołów.
Magdalena Zawadzka, Paryż

www.naszdziennik.pl
Środa, 27 kwietnia 2005, Nr 98 (2203)

42561