Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Argentyna Buenos Aires 1987

Treść


Myśmy poznali
i uwierzyli miłości,
jaką Bóg
ma ku nam (1 J 4, 16)

Pielgrzymka młodych przez ziemię dociera do Ameryki Łacińskiej. Jest to kontynent zamieszkały w większości przez ludzi młodych, gdzie dostrzega się olbrzymi kontrast między nędzą a bogactwem. "W czasie wielkiego zamieszania w świecie zaprowadziłeś nas do Buenos Aires. Pozwoliłeś nam spotkać się z wieloma młodymi ludźmi Ameryki Łacińskiej. Tam wzbudziłeś w nas nadzieję wyzwolenia z niesprawiedliwości społecznej, a jeszcze bardziej ze zła ukrytego głęboko w zranionym przez grzech sercu. Tam naprawdę poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam". Nie ma nic poza Chrystusem - mówił młodym Jan Paweł II. Nie lękaj się, uwierz tej miłości, która przemawia z krzyża, która przyszła dla samego człowieka. "Uwierzyliśmy tej miłości...". Nie lękaj się. Zaufaj - prosi młodych Jan Paweł II.
MS, "Nasz Dziennik" 2007-03-31

42559