Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

USA 1993

Treść


Denver, 11-15 sierpnia 1993 r.

"Ja przyszedłem po to, aby miały życie, i miały je w obfitości" (J 10, 10)

"W Denver chciałeś przejąć nasze sny o Ameryce. Zaprosiłeś nas, abyśmy stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej, abyśmy także w człowieku nowoczesnym odnaleźli święte miejsce obecności Boga". Spotkanie to uświadomiło młodym, że współczesna cywilizacja, cywilizacja nastawiona na konsumpcję, nie da młodemu człowiekowi trwałego odniesienia. Nastawiona nie na to, by służyć człowiekowi, ale na to, by go niszczyć, tylko pozornie zaspokaja ludzkie potrzeby. Szlak pielgrzymowania młodych przez ziemię prowadzi drogami współczesnej cywilizacji. Właśnie w Denver Jan Paweł II w dramatycznych słowach mówił młodzieży o poszanowaniu życia każdego człowieka, o budowaniu "cywilizacji miłości", o tym, że życie każdego jest pomyślane i chciane, zanim nawet jeszcze zaistniał świat. "Do dzisiaj rozbrzmiewa jeszcze w naszych uszach twój krzyk na rzecz życia, które Jezus niesie nam w obfitości, i twoje zaproszenie, abyśmy się nie lękali, więcej, abyśmy byli dumni, że jesteśmy i żyjemy jako uczniowie Chrystusa".
MS, "Nasz Dziennik" 2007-03-31

39786