Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Jan Paweł II

Treść

Społeczeństwo wspólnym domem

Nikt nie może zanegować podstawowego prawa do życia, bo wówczas państwo przeradza się w tyranię.   Fragment encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Evangelium vitae”   18. […] Z jednej strony, różne deklaracje praw człowieka

1033