Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Pieśni Maryjne

Treść


Apel Jasnogórski

1. Maryjo Królowo Polski (2x)
Jestem przy Tobie,
Pamiętam o Tobie,
I czuwam na każdy czas (2x)

2. Maryjo jesteśmy młodzi (2x)
Już dzisiaj zależy
Od polskiej młodzieży
Następne tysiąc lat (2x)

3. Maryjo Królowo nasza (2x)
Ciebie prosimy,
Uświęcaj rodziny
Uświęcaj każdego z nas (2x).

Ave Maria

Ref: Ave Maryja
Ave, Ave, Ave Maryja
1. Łaski pełna, Pan z Tobą
Błogosławiona jesteś między niewiastami
Łaski pełna jesteś Maryjo
Błogosławiony owoc życia Twego
Jezus, Jezus, Jezus
2. Święta Maryjo, Matko Boża.
Módl się za nami grzesznymi.
Teraz i w czasie naszego umierania. Amen.

Bądź Królową

1. Bądź Królową moich czystych myśli,
Uchroń przed brudem me serce,
Nie pozwól kochać świat bez krzyża,
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.
Ref.: Matko łaski pełna,
Pod Twoją obronę nas weź,
Aby wiara nasza chwałą była Bogu /2x
Ojcu, Synowi, Duchowi.
2. Bądź Królową moich snów, nadziei,
Uchroń przed fałszem mą duszę,
Nie pozwól w pieniądz ją zamienić,
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.
Ref.: Matko łaski pełna...
3. Bądź Królową moich dni i nocy,
Uchroń przed zdradą me czyny,
Nie pozwól w rozpacz je zamienić,
Bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne.
Ref.: Matko łaski pełna...

Bądź pozdrowiona

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
Ref.: Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie.
2. Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.
Ref.: Matko, ja wielbię Cię...

Była cicha i piękna jak wiosna

1. Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Ref. Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, - by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci, - trzeba Boga,
Więc ludziom nieśmy Go, tak jak Ona.

Czarna Madonna

1. Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.
Ref.: Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! /2x
2. W Jej ramionach znajdziesz spokój,
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci,
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce,
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:
Ref.: Madonno, Czarna Madonno...
3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe,
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię
Ref.: Madonno, Czarna Madonno...

Jasnogórska można Pani

1. Jasnogórska można Pani, Maryjo!
Święta Matko Chrystusowa, Maryjo!
My, Twe dzieci i poddani,
W wairę ojców zasłuchani,
Wyznajemy dziś na nowo,
Żeś Ty Polski jest Królową, Maryjo!
2. Imię Twe, Bogarodzico, Maryjo!
Pieśnią w dziejach naszych słynie, Maryjo!
Radość niesie polskiej duszy,
Grzeszne serca łaską kruszy,
Budzi wiarę i nadzieję,
I miłością w nas goreje, Maryjo!

Kiedy masz chwile smutne


1.Kiedy masz chwile smutne w swym życiu
- Powierz się Matce
Kiedy rozpacz rozdziera ci serce
- Ofiaruj się Jej
Ref: Matce, która pod krzyżem stała
Matce, która się z Synem żegnała
Która uczyć Cię będzie pokory
Cierpienie znieść ci pomoże
2.Kiedy zgubisz swą drogę do Boga
- Powierz się Matce
Gdy w twym sercu zagości znów trwoga
- Ofiaruj się Jej.
3.Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę
- Powierz się Matce
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza
- Ofiaruj się jej

Królowej Anielskiej śpiewajmy


1. Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń,
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń.
Ref.: O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.
O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.
2. Przez Ciebie o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg,
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.
Ref.: O Liliojo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń. /2x

Madonna


1. Już światło dzienne mrok przesłania,
Z wolna zapada cicha noc.
Gdybyż jak dzień ten od świtania,
Mogła przeminąć ciepłem noc.
Ref.: Do Twoich stóp ślę prośby moje,
A Ty je wznieś przed Boga tron.
Madonno, niech Cię modłów zdroje,
I ich pobożny wita ton:
Ave Maryja! Ave Maryja!
2. Madonno, niechże ze mnie świeża,
W starości nawet, ufność tchnie!
Strzeż mojej harfy i psałterza,
Tyś me zbawienie, światło me!
Ref.: Do Twoich stóp...
3. Naraz blask życia mrok przesłania,
Wszystko otula śmierci noc.
Dusza na skrzydłach drży rozstania,
Pójść musi w niezbadaną noc.
Ref.: Do Twoich stóp...
4. Madonno, rękom Twym powierzam,
Ostatni błagalny trwożny szał.
Uproś, bym skonał w świętej, wierze,
I potem z martwych wiecznie wstał.
Ref.: Do Twoich stóp...

Maryjo, Królowo Polski


Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam
Jestem przy Tobie, czuwam,
Jestem przy Tobie, pamiętam,
Jestem przy Tobie, czuwam,

Maryjo, Matko moja


Ref.: Maryjo, Matko tych, co umierają razem z Panem.
Maryjo, Matko tych, co w drogę ruszyć sił nie mają.
Matko pod krzyżem schylona, Matko, co z swym synem konasz.
Maryjo, Matko moja!
Naucz mnie Matko tak, jak Ty
Przyjmować Krzyża ciężki konar
I więcej już nie mówić nic,
Kiedy na Krzyżu Pan mój kona.
Bądź ze mną, kiedy wrócić czas
Z marnotrawnego synów grona,
Pozwól mi wówczas spotkać Cię
Tam, gdzie na Krzyżu Pan mój kona, Maryjo!
Naucz mnie Matko tak, jak Ty
Z pokorą słuchać głosu Pana
I pojąć, że najlepsze dni,
To te spędzone na kolanach.
Zabierz mnie, Matko, pod sam Krzyż,
Dom stóp Jezusa mego Pana
I klęknij ze mną jeszcze dziś
Tam, gdzie Chrystusa Krew przelana, Maryjo!

Pieśń Zespołu Mocni w Duchu
sł. Jacek Grabarczyk
muz. Jacek Grabarczyk

Maryjo, Matko mojego wezwania


Maryjo, Matko mojego wezwania,
Chcę i pragnę, idąc za Twym słowem,
Czynić wszystko, co powie mi Jezus,
Miłować Jego wolę,
A wszystko inne ze względu na Niego samego.
Ref: Bo tak jest z tymi, którzy z Ducha narodzili się.
Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą.
Słuchać Słowa całym sercem
I w Duchu świętym je wypełnić.
Amen. Amen. Amen.

Pieśń Zespołu Mocni w Duchu
sł. o.Józef Kozłowski SJ, Maciej Zając
muz. Karolina Barycka, Maciej Zając

Maryjo śliczna Pani


1. Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.
Ref: Maryja, Ave Maryja.
U Boga nam wybłagaj zdroje łask.
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
2. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.
Ref: Maryja, Ave Maryja... 

Maryjo, wskazująca drogę


Maryjo wskazująca drogę do Syna nas prowadź.
Wstawiaj się za nami u Ducha Świętego,
Abyśmy dochowali wierności,
Abyśmy objawili w naszym życiu,
Tego, który jest
Tego, który jest Drogą
Tego, który jest Prawdą,
Tego, który jest Życiem,
Tego, który jest.
Jezus jest Drogą, Jezus jest Prawdą,
Jezus jest Życiem, Jezus Bogiem jest.

Pieśń Zespołu Mocni w Duchu
sł. o.Józef Kozłowski SJ
muz. Ewa Diug

Matko Boża z Betlejemu


1. Matko Boża z Betlejemu, nad Dzieciątkiem pochylona,
Każde dziecko polskiej ziemi, w swe matczyne weź ramiona!
Matko Boża z Nazaretu, zanurzona w szarym trudzie,
W młodych sercach wiarę wzniecisz,
Ufność, miłość w nich roz-budzisz,
Ufność, miłość w nich roz-budzisz.
2. Matko Boża z winnej Kany kochająca, zatroskana,
Każdą z rdzin Ci oddanych ubłogosław w łaski Pana!
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym Bożej chwały, Bożej sławy!
3. Matko Boża spod stóp Krzyża współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz do nas w wieczór srebno-złoty
Matko Boża z Wieczernika w Duchu Świętym rozmodlona,
Spraw, niech w Polsce zło zanika i przemiana się dokona!
4. Matko Boża pierwszych wieków i świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką nasze czasy uczłowieczaj!
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym Bożej chwały, Bożej sławy! 

O Matko u stóp Twoich


1. O Matko, u stóp Twoich ziemia ludzi krzyczy,
W rozpaczy i głodzie już bez sił.
Więc zechciej się przejąć bolesnym losem naszym,
Tych, którzy szukają drogi swej.
Ref.:O Święta Maryjo, o Królowo i Matko,
Do Ciebie nasz świat się ucieka.
O Święto Maryjo, o Królowo wszechświata
Racz Bogu przekazać naszą miłość.
2. Wybrana przez Boga z powodu Twej pokory,
Bo chętnie dzieliłaś biednych los.
Czas ziemski przeżyłaś ukryta i nieznana,
Rozpoznał Cię tylko dobry Bóg.
Ref.:O Święta Maryjo...
3. Królowo na niebie, zachowaj pamięć czasu,
Gdy Ciebie dotknęły łzy i ból.
Królowo miłości, o przyboądź nam na pomoc,
Szczególnie w godzinę śmierci przyjdź.
Ref.:O Święta Maryjo...

O Matko z Częstochowskiego


Ref.:O Matko z Częstochowskiego wizerunku,
Pani Jasnogórska, Jutrzenko Wolności,
Źródło Światła i życia dla nas,
Bądź Matką, Bądź Matką naszego zawierzenia.
1. Wraz z Tobą Matko chcemy dziś,
Się zanurzyć w jedynym świetle,
Którym jest Jezus, aby moc,
Zmartwychwstałego była uzdrowieniem.
Ref.:O Matko z Częstochowskiego...
2.Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek,
Dotkniętych ogniem Bożego światła,
Wytysnęło źródło życia,
Dar miłości Ojca.
Ref.:O Matko z Częstochowskiego...
3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą Prawdę,
I za Jezusem pójść drogą krzyża,
By w ciemności nikt nie chodził,
Lecz miał światło Życia.
Ref.:O Matko z Częstochowskiego...
 

Pani, Królowo naszego narodu


1. Pani, Królowo naszego narodu,
Jesteś od wieków ostoją i mocą.
Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję, Bogurodzico
2. Idziesz przed nami jak obłok świetlany,
Swoją jasnością wskazując nam drogę,
Wiary, jedności, pokoju i zgody, Bogurodzico.
3. W święta triumfu i w trudzie codziennym,
Z Twoją pomocą pragniemy być wierni,
Dobrej Nowinie królestwa Bożego, Bogurodzico.
4. Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością
Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,
Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa, Bogurodzico.
5. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
Bogu jedynemu niech będzie na wieki,
Cześć i podzięka za naszą Królową, Bogurodzicę.

Piękno jest w Tobie, Promienna


1. Piękno jest w Tobie, Promienna,
Słyszałaś jak serca nam biją.
W modlitw codziennych refrenach, Święta Panienko Maryjo.
Święta Panienko Maryjo.
2. Matko, Ty stoisz na straży,
Od Syna nie dajesz nam odejść,
Miłość słabnącą rozżarzysz,
Żywota podasz nam wodę.
3. Tyś, wiosną, Ty śpiewnym majem,
Ty w sercach dobro nam dajesz,
Łaski Chrystusa rozdajesz,
Wiarę i Miłość, Nadzieję.

Rozraduj się, Nieba Królowo


Rozraduj się, Nieba Królowo! Alleluja!
Syn, któregoś w łonie nosiła. Alleluja!
Powstał z martwych, jako Sam przepowiedział. Alleluja!
Módl się za nami do Pana.
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Zawitaj Królowo Różańca Świętego


1. Zawitaj Królowo różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!
Zawitaj bez zmazy, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
2. Panno nad Pannami, Święta nad Świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.
Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
3. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa.
Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
4. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Królowa, śliczna Matko Boska.
Raju rozkosznego, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
5. Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie.
Święta nad Świętymi, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!

42526