Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Pieśni patriotyczne

Treść


Bywaj Dziewczę Zdrowe

1. Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła!
Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła;
I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga
Nigdy nie zapomnę, jak mi jesteś droga.

2. Po cóż ta łza w oku, po cóż serca bicie?
Tobiem winien miłość, a Ojczyźnie życie!
Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka,
Niepodległość Polski, to twoja rywalka

3. Polka mnie zrodziła, z jej piersi wyssałem:
Być Ojczyźnie wiernym, a kochance stałym.
I choć przyjdzie zginąć w ojczystej potrzebie,
Nie rozpaczaj, dziewczę, zobaczym się w niebie!

4. "Czuję to, bom Polka: Ojczyzna w potrzebie,
Nie pamiętaj o mnie, nie oszczędzaj siebie:
Kto nie zna jej cierpień i głos jej przytłumi,
Niegodzien miłości i kochać nie umie.

5. Ty godnie odpowiesz - o to się nie troszczę,
Że jesteś mężczyzną - tego ci zazdroszczę,
Ty znasz moje serce, ty znasz moją duszę.
Żem nie zdolna walczyć, tyleż cierpieć muszę.

6. Nie mów o rozpaczy, bo to słabość duszy,
Bo mię tylko jarzmo mego kraju wzruszy.
Gdzie bądź się spotkamy, spotkamy się przecie:
Zawsze Polakami, chociaż w innym świecie"!

Boże, coś Polskę

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
I tarczą Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Okrytą blaskiem potęgi i chwały,
Nagle spod swojej usunął opieki
I wzniósł te ludy, co jej służyć miały.

Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Tyś, co ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.

Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Niedawnoś zabrał wolność z polskiej ziemi
A łez, krwi naszej popłyneły rzeki;
Jakże to okropnie to być musi z temi,
Którym Ty wolność odbierzesz na wieki.

Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Jedno twe słowo, wielki gromów Panie!
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,
Gdy znów zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Ref. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie;
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Cześć Ci, Polsko

1. Cześć ci, Polsko, hołd i chwała,
ziemio żyzna i wspaniała!
Cześć ci, Polsko, hołd i chwała,
ziemio żyzna i wspaniała!

2. Od spienionych fal Bałtyku,
Tatr i Karpat niebotyków.
Od wstęg Wisły, Odry, Warty,
płynie pieśń jedności bratniej.

3. Tobie, Polsko, cześć i chwała,
ziemio wielka i wspaniała.
Stąd do kresów twoich włości,
brzmi potężny śpiew wolności.

4. Niech się twoje imię sławi,
strzeż spuścizny ojców naszych,
by nam żadna wroga siła
nigdy więcej nie groziła.

5. Polsko, kraju wyzwolony
w blasku sławy trwaj nam stale.
W twoich wiernych synów chwale
w blasku sławy trwaj nam stale!

(zakończenie:)
Tobie, Polsko, tobie Polsko,
chwała, cześć!

Hymn Narodowy
Mazurek Dąbrowskiego

1. Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem,
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę,
Przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref: Marsz, marsz...

3. Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania,
Rzucim się przez morze.

Ref: Marsz, marsz...

4. Mówi ojciec do swej Basi,
Cały zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Ref: Marsz, marsz...

Marsz Polonia

Już was żegnam niskie strzechy,
Ojców naszych chatki.
Już was żegnam bez powrotu,
Ojcowie i matki.

ref: Marsz, marsz Polonia,
Marsz dzielny Narodzie!
Odpoczniemy po swej pracy, W ojczystej zagrodzie.

Już was żegnam, bracia, siostry,
Krewni, przyjaciele,
Póki w ręku miecz jest ostry,
Nie zginie nas wiele.(ref)

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Wódz Kościuszko,
Jak zwyciężać mamy (ref.)

Wiosna zabrzmi trąbka nasza,
Pocwałują konie,
Sława polskiego pałasza
Zabrzmi całe błonie.(ref.)

Łączmy ramię do ramienia,
Bracia Galicjanie,
Gdy uderzym wszyscy razem,
Polska zmartwychwstanie.(ref.)

A gdy nieprzyjaciół naszych,
Dume poskromimy,
Jeśli w zgodzie żyć będziemy,
Nigdy nie zginiemy. (ref.)

Pieśń konfederatów (barskich)

Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
Słudzy Maryi.

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami!
Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce !

Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
I spać pójdziemy o wieczornej zorzy.
Ale w grobowcu my jeszcze żołdacy
I hufiec Boży.

Bóg jest ucieczka i obrona naszą!
Póki On z nami całe piekła pękną !
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną.

Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
Chociaż się chmury i morza nasrożą,
Choćby na smokach wojska latające,
Nas nie zatrwożą.

Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
Nie ulękniemy przed mocarzy władzą,
Wiedząc, że nawet grobowce nas same
Bogu oddadzą.

Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
I szedł na święte Kraju werbowanie,
Ten, de profundis, z ciemnego kurhanu
Na trąbę wstanie.

Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,
Ani zhołdują żadne świata hołdy;
Bo na Chrystusa my poszli werbunek
Na Jego żołdy

Ballada o Jurku Bitschanie

Mamo najdroższa, bądź zdrowa.
Do braci idę w bój!
Twoje uczyły mnie słowa,
Nauczył przykład twój.

Pisząc to Jurek drżał cały.
Już w mieście walczy wróg,
Huczą armaty, grzmią strzały,
Lecz Jurek nie zna trwóg!

Wymknął się z domu, mknął śmiało,
Gdzie bratni szereg stał,
Chwycił karabin w dłoń małą,
Wymierzył celny strzał.

Toczy się walka zacięta,
Obfity śmierci plon.
Biją się polskie Orlęta
Ze wszystkich Lwowa stron.

Bije się Jurek w szeregu,
Cmentarnych broni wzgórz,
Krew się czerwieni na śniegu
Ach! Cóż tam krew! Ach! Cóż?!

Jurek za chwilę upada,
Lecz wnet podnosi się,
Pędzi gdzie wrogów gromada,
Do swoich znów się rwie.

Rwie się, lecz pada na nowo ...
" Ach mamo nie płacz! Nie! ...
Niebios Przeczysta Królowo!
Ty dalej prowadź mnie!"

Żywi walczyli do rana,
Do złotych słońca zórz.
Ale- bez Jurka Bitschana,
Bo Jurek nie żył już.

Sygnał
Pieśń z obozu Jeziorańskiego

1. W krwawym polu srebrne ptaszę,
Poszli w boje chłopcy nasze.
Hu, ha! Krew gra!
Duch gra! Hu, ha
Niechaj Polska zna.
Jakich synów ma.

2. Obok Orła znak Pogoni,
Poszli nasi w bój bez broni...
Hu, ha! Krew gra!
Duch gra! Hu,ha!
Matko-Polsko żyj
Jezus, Maria, bij!

3. Naszym braciom dopomagaj,
Nieprzyjaciół naszych smagaj.
Hu, ha! Wiatr gra!
Krew gra! Wiatr gra!
Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma!

Rota

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrzeć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy by nas zniemczył wróg...

- Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg...

- Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nas,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

- Tak nam dopomóż Bóg!

Rota harcerska

O, Matko Polsko, przyjmij nas
W szeregi swych żołnierzy!
Z nas każdy chce się wyzbyć skaz,
Każdy w twą przyszłość wierzy!
Nie zrobim wstydu chwale Twej!
Przyjąć nas w służbę chciej! (bis)

Dziedzice wszystkich ziemi Twych
Wrócim Ci Wszystkie włoście!
Złowroga padnie przemoc złych
W dnie boju, w dnie wolności!
Zwycięskim hufcem chcemy być!
Duchem i pracą żyć!

Dla Ciebie nie chcem zdobyć nic,
Prócz tego, coby było
Wszechmocną chwałą dla Twych lic
I zmartwychwstania siłą!
Pójdziem gdzie każesz, zbyci trwóg!
Wierzymy, z nami Bóg!

Zstąp, Duchu Prawdy! Oświeć nas!
Daj nam Twej mocy tchnienia!
Daj przebyć godnie życia czas,
Przez walkę daj spocznienie!
Słysz nas, prosimy, Święty Duch!
W wolności wiedź nas Ruch

Warszawianka z 1831 roku

1. Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był,
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił;
słońcem lipca podniecany
Woła do nas z górnych stron;
Powstań Polsko, skrusz kajdany:
Dziś twój tryumf albo zgon.

Ref. Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko żyj,
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza, wrogom grzmij!

2. Na koń, woła Kozak mściwy,
Karać bunty polskich rot;
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko jeden zgniecie lot.
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie,
Car wasz marzy płonny łup,
Z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi, chyba trup.

Ref. Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko żyj,
Takim hasłem cnej podniety,
Trąbo nasza, wrogom grzmij!

3. Droga Polska, dzieci Twoje
Dziś szczęśliwszych doszły chwil
Od tych sławnych, gdy ich boje
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał
Dziś, o Matko, kto polęże,
Na Twem łonie będzie spał.

Ref. Hej, kto Polak...

4. Wstań Kościuszko! Ugodź serce,
Co z litością mamić śmią,
Znałże litość ów morderca,
Który Pragę zalał krwią.
Niechaj krew tę krwią dziś spłaci,
Niech nią zrosi grunt, zły gość,
Laur męczeński naszej braci
Butniej będzie po niej róść.

Ref. Hej, kto Polak...

5. Tocz Polaku bój zacięty,
Ulec musi dumny car,
Pokaż jemu pierścień święty
Nieulękłych Polek dar,
Niech to godło ślubów drogich
Wrogom naszym wróży grób,
Niech krwią zlane w bojach srogich
Nasz z wolnością świadczy ślub.

Ref. Hej, kto Polak...

6. Wy przynajmniej coście legli,
W obcych krajach za kraj swój,
Błogosławcie bratni bój.
Lecz zwyciężym - lub gotowi
Z trupów naszych tamę wznieść,
By krok spóźnić olbrzymowi,
Co chce światu pęta nieść.

Ref. Hej, kto Polak...

7. Grzmijcie bębny, ryczcie działa,
Dalej! dzieci w gęsty szyk,
Wiedzie hufce wolności, chwała,
Tryumf błyska w ostrzu pik.
Leć nasz orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!
Kto przeżyje wolnym będzie,
Kto umiera, wolnym już!

Ref. Hej, kto Polak?...

39785