Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Zastąpić wrogość przyjaźnią

Treść


Kiedy przystępujemy do spowiedzi św., kiedy w sakramencie pokuty przedstawiamy Chrystusowi nasze grzechy, wówczas w sposób najbardziej osobisty na świecie spotykamy się z naszym Zbawicielem. On nas przyjmuje z życzliwością i miłosierdziem, udziela nam upragnionego przebaczenia. Daje nam łaskę nawrócenia, odnawia umysły i serca, wlewając w nie światło i pokój. W ten sposób przygotowuje nas do tego, byśmy wprowadzali pokój w świecie.
Ten, który „pojednał wszystkich z Ojcem”, dla wszystkich jest Bratem i Panem. Wzywa nas, byśmy zastąpili wrogość przyjaźnią, byśmy z pełnym wyczucia szacunkiem odnosili się do cudzych obrzędów i zwyczajów. Prosili, by zamiast nieporozumień, nieufności, a nawet nienawiści – które w przeszłości dzieliły ludy i zatruwały społeczeństwa – nastało wśród nas przebaczenie, podobne do tego, które otrzymaliśmy od naszego Ojca niebieskiego. Kierując się w stosunkach z innymi Bożą sprawiedliwością, z mocną wiarą w Pana możemy razem kroczyć drogą wiodącą ku pokojowi.

Jan Paweł II, papież
24.12.1986 Australia
48833