Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Miłość i służba

Treść


Na każdej stronie Ewangelii Jezus mówi nam, że nie powinniśmy nigdy poddawać się rozpaczy, że miłość zwycięża każdą przeszkodę, każdy mankament, każde cierpienie i nienawiść, a nawet samą śmierć. Ta miłość, droga Młodzieży, i pokój, który ona przynosi, zakotwiczy was skutecznie pośród chaosu tego świata i doprowadzi was do cięższych zmagań z tym światem. Jezus zaprasza was do miłości i służby.
Rozpocznij robić coś konkretnego w swojej osobistej sytuacji! Nie patrz zbyt daleko. Zacznij tam, gdzie pracujesz lub studiujesz, w swoich grupach młodzieżowych, wśród rodziny, w swojej parafii. Nigdy nie pozwól sobie, aby ktokolwiek z pośród twoich znajomych został pozbawiony swoich praw czy też ograniczany był przez innych, skoro, on czy ona, nie jest członkiem twego społecznego środowiska, nie należy do tej twojej rasy, nie rozmawia twoim językiem czy nie dzieli z tobą wiary. Odrzuć bariery pomiędzy sobą a ludźmi starymi. Bądź obecny także w ich sytuacjach, ponieważ tam twój głos jest potrzebny, a ty będziesz miał zasługę i dowiesz się wiele. Dawaj swoje entuzjastyczne poparcie swoim miejscowym grupom, które poszukują okazji budowania bardziej ludzkiego świata, aby potem rozszerzyć swoje horyzonty i działanie z radosną energią młodości na sprawy ogólnej sprawiedliwości. Uczcie się odejmować sobie, abyście umieli dzielić się z głodnymi i młodzieżą, która otrzymała mniej niż wy. W solidarności ze swoimi braćmi i siostrami różnych narodów, ras i kultur, możliwą jest rzeczą zmieniać świat i kształtować lepszą przyszłość dla wszystkich, przyszłość, w której osoby będą ważniejsze niż korzyści; w której zasoby świata sprawiedliwie dzielone, w której pokojowe negocjacje zajmą miejsce groźby wojny.
Aby tego dokonać, potrzebujecie Bożej pomocy. Boża pomoc przychodzi do was przez modlitwę. Wasza łączność z Chrystusem będzie sekretem waszej skuteczności, a umocniona modlitwą, wasza rozmowa z Bogiem, uniesie wasze serca ku Niemu. Jezus także zaradza waszym potrzebom przez sakramenty Kościoła, szczególnie Eucharystię i sakrament pojednania. Nawrócenie swojego serca dokonuje się przez Chrystusowe działanie, a Chrystus dochodzi do was w swoich sakramentach, które zawsze będą dla was wyrazem i celebracją waszej wiary i waszego życia w Chrystusie. Grzech jest ludzką rzeczywistością i my wszyscy potrzebujemy przebaczenia, pojednania i pokoju w osobistym spotkaniu z Chrystusem. Opatrzność Boża dostarcza nam tej sposobności w spowiedzi, a spotkanie czyni osiągalnym w Eucharystii, jako przystępie do Jego miłości, która odpowiada na nasze największe pragnienia międzyosobowej relacji.
Tak, budowanie cywilizacji opartej na miłości, na prawdzie i sprawiedliwości jest z pewnością gigantycznym zadaniem. Wy możecie stanąć na wysokości tego zadania. Dlaczego? Z powodu Chrystusa, który w was żyje, z powodu Jego sakramentów, z powodu waszej łączności z Nim dzięki modlitwie. Nabierzcie odwagi, droga Młodzieży, ponieważ celebrujemy wspólnie naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawiciela świata.

Jan Paweł II
spotkanie z młodymi w Kanadzie, 12 września 1984 r.

35151