Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Życie musi opierać się na miłości

Treść


Miłość jest „rdzeniem” nauki Chrystusa, ponieważ jest najważniejszym przykazaniem. Życiem – życie każdego z nas – musi opierać się na miłości. W sposób praktyczny ukazuje nam to św. Paweł we wskazówkach zawartych w tekście (…) z Listu do Rzymian: „Miłość niech będzie bez obłudy”, mówi; „Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!” (Rz 12,9-10). Prawdziwa miłość ludzka jest wiernym odbiciem miłości Boga. Miłość odznacza się zatem głębokim szacunkiem dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, wyznanie i wszystko, co mogłoby ich różnić od nas samych. Miłość odpowiada ofiarnie na potrzeby ubogich i okazuje współczucie tym, którzy żyją w smutku. Miłość jest gotowa zaofiarować gościnność i potrafi przetrwać trudne okresy próby. Jest zawsze gotowa przebaczać, nigdy nie traci nadziei i błogosławieństwem odpowiada na przekleństwo. „Miłość nigdy nie ustaje” (1 13,8)

Jan Paweł II

1645