Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Życie musi opierać się na miłości

Treść


Miłość jest „rdzeniem” nauki Chrystusa, ponieważ jest najważniejszym przykazaniem. Życiem – życie każdego z nas – musi opierać się na miłości. W sposób praktyczny ukazuje nam to św. Paweł we wskazówkach zawartych w tekście (…) z Listu do Rzymian: „Miłość niech będzie bez obłudy”, mówi; „Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!” (Rz 12,9-10). Prawdziwa miłość ludzka jest wiernym odbiciem miłości Boga. Miłość odznacza się zatem głębokim szacunkiem dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, wyznanie i wszystko, co mogłoby ich różnić od nas samych. Miłość odpowiada ofiarnie na potrzeby ubogich i okazuje współczucie tym, którzy żyją w smutku. Miłość jest gotowa zaofiarować gościnność i potrafi przetrwać trudne okresy próby. Jest zawsze gotowa przebaczać, nigdy nie traci nadziei i błogosławieństwem odpowiada na przekleństwo. „Miłość nigdy nie ustaje” (1 13,8)

Jan Paweł II

48834