Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Wieczerza wigilijna w polskiej rodzinie

Treść


Wieczerza wigilijna w polskiej rodzinie

Przygotowanie stołu wigilijnego

Dobiega końca okres Adwentu. Radośnie wraz z Maryją oczekujemy na Narodzenie Bożego Syna. Adwent był dla nas czasem pojednania, uczestniczyliśmy w Roratach. Czuwając trwaliśmy na modlitwie by dobrze przygotować się na dostojne przyjęcie Pana Jezusa przechodzącego w Boże Narodzenie.
W uroczysty wieczór wigilijny zasiądziemy do Rodzinnego stołu, by spożywać wigilijną wieczerzę, połamiemy się opłatkiem, uklękniemy do wspólnej modlitwy, odczytamy Ewangelię opisującą Narodzenie Bożego Syna, złożymy sobie świąteczne życzenia, zaśpiewamy kolędy. Stół do wieczerzy wigilijnej nakrywamy białym obrusem. Przygotowujemy miejsca dla wszystkich obecnych oraz jedno dodatkowe, jak każe tradycja dla gościa, który może przyjść do naszego domu. Pod obrus wkładamy siano, na nim kładziemy chleb. Stół nakrywamy bardzo uroczyście. Na środku stołu stawiamy jedną większą świecę na stroiku, małe świeczki przy każdym nakryciu. Obok świecy kładziemy Pismo Święte i talerz z opłatkami, którymi będziemy się łamać. W pokoju stoi choinka wcześniej ubrana, pod nią mała szopka, paczki z upominkami, kartki otrzymane na święta.

Wieczerza Wigilijna

Wieczerzę rozpoczynamy, gdy ukaże się pierwsza gwiazdka na niebie, lub gdy usłyszymy wieczorne dzwony na Anioł Pański.
Rozpoczynamy ją w przyciemnionym pokoju śpiewając pieśń adwentową np.: Niebiosa rosę, Oto Pan Bóg przyjdzie – albo inną.
Ojciec rodziny lub ktoś inny zapala środkową świecę, mówiąc:
Światło Chrystusa - wszyscy zgromadzeni odpowiadają – Bogu niech będą dzięki, zapalając pozostałe świece.
Następnie odmawiają wszyscy Anioł Pański, po czym jeden uczestników odczytuje słowa Ewangelii według Św. Łukasza 2, 1-8.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Po odczytaniu Ewangelii ojciec rodziny mówi:

Chrystus Pan dziś przypomina nam swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by nas zjednoczyć z Ojcem w niebie oraz zjednoczyć nas ludzi w swojej miłości.
Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się ze sobą, i z tymi którzy nam opłatek posłali, obejmijmy modlitwą wszystkich, których chcemy dziś wspominać i być z nimi w jedności.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Pod Twoją obronę....

Końcową modlitwę odmawia ojciec.

Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana Zbawiciela.
Prosimy Cię udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Wysłuchaj nas Panie

Ojca Świętego Benedykta XVI, który pragnie zasiąść dziś w każdej rodzinie przy wigilijnym stole i połamać się opłatkiem, obdarz wszelkimi łaskami, jakie są potrzebne Głowie Kościoła.

Wysłuchaj nas Panie

Naszym kapłanom, siostrom zakonnym, którzy trudzą się, by nas prowadzić drogami zbawienia udziel łaski i błogosławieństwa;

Wysłuchaj nas Panie

Wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, którzy przesłali nam życzenia obdarz Swoją radością;

Wysłuchaj nas Panie

Obdarz pokojem tej nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;

Wysłuchaj nas Panie

Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umacniaj Dobrą Nowiną tej świętej nocy;

Wysłuchaj nas Panie

Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały;

Wysłuchaj nas Panie

Wieczne odpoczywanie....

Panie, Boże nasz, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego: spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojciec rodziny bierze talerz z opłatkiem i mówi:
Najcenniejszym darem Boga dla ludzkości jest Jezus Chrystus, darmo go otrzymując, Jego właśnie chcę dawać każdemu. Tylko On – jako ten chleb – opłatek – jest Chlebem dającym prawdziwe życie, życie wieczne.

Następnie ojciec podaje każdemu na talerzu opłatek, zaczynając od najstarszych, po czym następuje dzielnie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po życzeniach przystępujemy do wieczerzy wigilijnej, która powinna uwzględniać lokalne i rodzinne tradycje. Nie należy w tym czasie włączać TV, kiedy wieczerza dobiegnie końca, śpiewamy kolędy, oraz można przystąpić do uroczystego rozdawania prezentów. W ten sposób miło można spędzić czas na oczekiwaniu na Pasterkę, na którą w miarę możliwości powinniśmy się udać całą rodziną.

W Wigilię i święta nie pożywamy żadnych napojów alkoholowych.

“Chwała Bogu na wysokościach, a na Ziemi pokój ludziom dobrej woli...”.
źródło: "Rytuał Rodzinny", Bp. Józef Wysocki, Włocławek 2000 r.

pokolenie jp2

48834