Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Program spotkania

Treść

Cel: - ożywienie parafii poprzez raz w miesiącu poprowadzenie Spotkania Modlitewnego z Eucharystią
- integracja informacyjna i osobowa przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych na modlitwie i na agape po mszy świętej
- wdrażanie w życie nauczania Jana Pawła II Wielkiego poprzez kolejno omawiane jego dokumenty, homilie itp. (żywy pomnik JP2W)
 - współpraca ze Szkołami Nowej Ewangelizacji  (kursy i rekolekcje szczególnie w formacji w szkołach)Przykładowe spotkanie Wspólnoty JP2W


Pierwsza część spotkania - modlitewna - (relacja do Boga)

Rozpoczęcie:
1. zapowiedź która grupa dziś prowadzi spotkanie (np. Akcja Katolicka, KSM, Caritas, Chór itd...)
(grupa prowadząca Spotkanie Modlitewne z Eucharystią prowadzi i koordynuje to spotkanie z innymi grupami - do śpiewania, muzyki, czytań, modlitwy wiernych itd...)
2. zapowiedź która grupa parafialna będzie koordynować kolejne Spotkanie Modlitewne z Eucharystią w kolejnym miesiącu
3. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja - 30min w ciszy, aby wyciszyć się i przygotować do Eucharystii.
 (można na początku zagrać delikatną pieśń oraz odmówić Modlitwę do Ducha Świętego i w połowie adoracji drugą, pozostały czas idealna cisza)
4. Zakończenie adoracji i rozpoczęcie Eucharystii (pieśni na wejście)
5. Czytania, psalm, modlitwa wiernych niech będzie prowadzona głównie przez prowadzącą grupę.
6. Kazanie na temat jednej z Encyklik, Adhortacji, Homilii lub innych nauczań Jana Pawła II Wielkiego
7. Komunia święta (wskazane pod dwoma postaciami)
8. Po komuni wystawienie Najświętszego Sakramentu (na 5-15min), aby wyrazić Bogu wdzięczność za okazane łaski
      - listy do Boga czytany na podkładzie delikatnym muzycznym
         (podobnie jak intencje, ale w postaci listu i nie więcej niż 3 wybrane)
      -  adoracja w ciszy zakończona delikatną pieśnią dziękczynną.
      -  litania do bł. Jana Pawła II Wielkiego.
10. Przejście księdza przez Kościół z Eucharystycznym Jazusem w monstrancji, aby każdy mógł doświadczyć bliskości uzdrawiającego Jezusa.
11. Błogosławieństwo i zakończenie pieśnią Barka

To jest oczywiście tylko propozycja spotkania, ale każda grupa może wypracowywać swój własny program tego Spotkania Modlitewnego Wspólnoty JP2W

Druga część spotkania - agape - prelekcje, filmy itp. - (relacja do człowieka)

1. Spotkanie grup parafialnych po mszy świętej w Domu Parafialnym lub innej sali (przy drobnym poczęstunku)
2. Przedstawienie przez przedstawicieli grup bieżących działań danej grupy i planowane działania na najbliższy miesiąc
3. Zaproszenie gościa z prelekcją na dowolny temat i dyskusja
4. Ewentualna projekcja filmu, przedstawienia, występu muzycznego itp...
5. Spotkania przy stolikach w grupach i wolne rozmowy (integracyjne)

45351