Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Pójście na skróty – droga do nikąd

Treść


W: Lepiej jest iść słuszną drogą potykając się, niż wielkimi krokami błądzić po bezdrożach. Kto potyka się na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu. Ktokolwiek zaś błądzi po bezdrożach, im szybciej podąża, tym bardziej oddala się od celu. [św. Tomasz z Akwinu]

1. Jesteśmy ludźmi – jesteśmy słabi, podatni na choroby, niebezpieczeństwa i śmierć. Tyle ludzi i pokoleń było przed nami – przeminęli i wszyscy stanęli przed Panem Bogiem, gdzie liczy się dobroć, miłość, modlitwa i sprawy duchowe. Uświadamiając sobie te wszystkie zależności, bądźmy pokorni – „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” [1P 5,5]. Ziemia podobna jest do mrowiska, a ludzie są jak mrówki. Dlatego bądźmy pokorni i nie starajmy się na siłę rządzić i manipulować innymi w okultystyczny sposób.

2. Ludzie na ziemi są naprawdę równi i zewnętrznie jedni od drugich prawie się nie różnią, ale różnią się duchowo. Jeden czerpie siłę i moc od Pana Boga, a drugi siłę i moc czerpie od szatana. Jedna siła jest dobra, a druga siła jest zła. Jakże ważne jest by siłę czerpać od Boga, a nie od szatana. Siły duchowe, które działają na człowieka i z których człowiek może korzystać, zależą od wolnego wyboru człowieka. Czerpiąc siłę od Boga budujemy dobro, a dzieje się to stopniowo, powoli, ale fundamentalnie i trwale – dobro od Boga ma autentyczną siłę i zbudowane jest na prawdzie. Jeżeli ludzie otworzą się na szatana, to on też da im siłę, zachwyci ich szybkim sukcesem i szybko doprowadzi do dobrej posady, za jedną cenę – zawładnięcie duszy człowieka. Działanie szatana jest natychmiastowe – „co nagle to po diable”. Bardziej podstępne działanie szatana jest wtedy, gdy wmiesza się w sprawy dobre i robi zamęt – zasada: Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Niby w ławce, w kościele, a nawet przyjęta Komunia Święta [świętokradzka], a potem wraca się do sztuczek, uroków i okultyzmu. Jest to grzech ciężki, grzech diabelskiej przewrotności.

3. My jako ludzie jesteśmy otwarci na siły duchowe. Jedyna pewna i bezpieczna droga to jedność z Panem Bogiem i życie czyste, dobre, według Bożych przykazań. Jeżeli korzystamy ze złych sił duchowych – szatańskich, to nie możemy być pewni, że dobrze pokierujemy złym duchem, bo on jest perfidny i w konsekwencji zawsze oszukuje. Na początku może dawać pozory dobra, a w rzeczywistości systematycznie zawłaszcza duszę człowieka. Jeżeli okultyzmem lub złorzeczeniem kierujemy się przeciwko silnemu duchowo, dobremu, Bożemu człowiekowi, to wtedy zło, które okultysta posyła, wraca do niego jak bumerang i niszczy jego najbliższych, albo jego samego. I czasem jesteśmy świadkami drastycznych śmierci, wypadków lub załamań zdrowia. Okultyzm powoduje wieloletnie złości sąsiedzkie, zawziętość i nie przebaczenie.

4. Z okultyzmem związane są rzeczy, nad którymi zostały odprawione rytuały przez osoby, które oddały się diabłu i są na jego usługach. Osoby te, robią to w celu zaszkodzenia w różny sposób. Są to: sploty włosów, czerwone gacie i ciuchy, czerwone kokardy niby chroniące przed uroka mi, wiedźmowate plucie, zakopywanie gwoździ, sznurki powiązane w supły, zauroczone skorupy z jaj, szkła, ogniska palone w konkretnych dniach, wahadełka, różdżki, itd. Przedmioty okultystyczne: pierścień atlantów, drzewko szczęścia, czerwone koło z gwiazdą pięcioramienną, wizerunki bożków, symbole szatańskie, itd. Sposoby: Najbardziej grzeszne i niebezpieczne jest wywoływanie duchów, bo wtedy często dochodzi do opętania. Także przekleństwa, złorzeczenia, zaklęcia, gusła, zabobony, voodoo, ukłony, wiara w przesądy, złośliwość, przewrotność, kłamstwo, itd. – są ciężkimi grzechami związanymi z okultyzmem. Ludzie zajmujący się okultyzmem walczą i chcą niszczyć katolickich kapłanów. Chyba zapomnieli, że Boga nikt, nigdy nie pokona.

5. Sekty, a szczególnie sekta Świadków Jehowy i ludzie z nimi związani zazwyczaj posługują się okultyzmem i działają na zasadzie medium. Nie ważne, o czym z nimi rozmawiamy, ale ważne jest w tym czasie działanie szatana. Natomiast wróżki zajmują się okultyzmem i sugerują nieuchronną przyszłość. Jeżeli  człowiek słaby duchowo w to uwierzy, to tak mu się stanie. Wiedźmy tworzą spółki. W pewnym wieku zdrowie wiedźmy się łamie, śmierć zagląda w oczy, a ona w swej głupocie przekazuje sztukę okultyzmu swoim dzieciom lub wnukom i tak niszczą się i psują następne pokolenia – diabelska głupota i grzech śmiertelny człowieka.

Z. Z okultystami, sekciarzami, wróżkami, wiedźmami czy tym podobnymi ludźmi najlepiej się nie spotykać i z nimi nie rozmawiać, by nie tracić siły swego ducha. Trzeba się za nich modlić, żeby się nawrócili i zeszli z drogi grzechu prowadzącej do wiecznego potępienia.

Ks. Witold Głuszek

48413