Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Kto oczernia ludzi prawych?

Treść


W: Oszczerstwo to kłamstwo, które wypowiada się o drugim człowieku. Od strony moralnej oszczerstwo jest grzechem śmiertelnym, czyli ciężkim. Najgorsze jest to, że ludzie, którzy oczerniają nie poczytują sobie tego grzechu, bo myślą, że mówią prawdę. Sprawa powtórzona już jest zakłamana, bo każdy bezwiednie coś od siebie doda. Ludzie obmawiający żyją w zakłamaniu i „kręcą na siebie bicz”, czyli zdani są na późniejsze cierpienie.

            Wróćmy do pytania: Kto oczernia ludzi prawych? Zobaczmy przyczyny oczerniania:

1. Pierwsza przyczyna oszczerstwa to: Bezczynność i nuda. Kto nie ma co robić i nie ma pracy, bądź jest leniwy, nie chce mu się pracować i nudzi się, zaczyna wymyślać niestworzone rzeczy, bądź przekręcać fakty w swojej fantazji i w ten sposób tworzy oszczerstwa na innych ludzi. Jest to najprostszy sposób oczerniania.

2. Druga przyczyna oszczerstwa to: Zazdrość i złośliwość. Zazdrość to czwarty grzech główny, grzech ciężki. Zazdrość to najgłupszy grzech, bo człowiek zazdrosny sam nic dobrego nie robi, a jeżeli ktoś zrobi coś dobrego to zazdrośnik zniszczy to swoim czynem lub swoim słowem. Zazdrośnik zachowuje się jak pies ogrodnika: sam nie zje i drugiemu nie da. Ludzie zazdrośni oczerniają innych, bo w swej chorobliwej świadomości są złośliwi i nie mogą zrozumieć tego, że drugiemu dużo dobrych rzeczy się udaje. Nie mogą zrozumieć, że Bóg błogosławi prawemu człowiekowi. Ludzie prawi są narażeni na oszczerstwo ludzi zazdrosnych. Oszczerstwo wypływa też ze złośliwości, za to, że ktoś zwrócił mi uwagę.

3. Trzecia przyczyna oszczerstwa to: Własna słabość i przenoszenie słabości. Jeżeli ktoś sam żyje w grzechach, a chce się „wybielić” to najbardziej prostackim sposobem jest szukanie tego grzechu u innego człowieka. Wtedy mówiąc o swojej słabości, udowadnia, że tak robią inni i zaczyna oczerniać. Człowiek, który sam żyje w grzechach, potrafi przypisać grzech nawet świętemu. Przez pryzmat swojego grzechu, grzesznik patrzy na świat i na innych ludzi. Pijak usprawiedliwia swoje postępowanie stwierdzeniem, że: wszyscy piją, a rozpustnik usprawiedliwi się stwierdzeniem, że wszyscy się łajdaczą. Podobnie jest w życiu; gdy patrzymy przez brudną szybę naszego okna, to wtedy świat wydaje się nam brudny. Dopiero, jak przeczyścimy szybę, to widzimy piękny świat. Świat nie zmienił się, tylko nasze patrzenie na świat zmieniło się. Grzesznik swoim grzechem, oczernia postępowanie człowieka dobrego, a tak naprawdę sam powinien zmienić swoje życie.

4. Czwarta przyczyna oszczerstwa to: Okultyzm i wróżbiarstwo. Jest to bardzo niebezpieczna forma wymyślania oszczerstw i jest to jeszcze jeden grzech śmiertelny przeciw pierwszemu Bożemu Przykazaniu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Okultyzm prowadzi do wiecznego potępienia.[Pwt 18,9-14] [Ap 21,8] [Rz 1,22-25]. Dla ludzi zajmujących się okultyzmem wydaje się to takie niegroźne. W tym wypadku tworzy się oszczerstwa na kilka miesięcy wcześniej. Mówi się wtedy o pewnym fakcie, który nastąpi, ale zmienia się całkowicie jego przebieg i finał końcowy, który kłamliwie, czyli oszczerczo się przedstawia. Oszczerstwo okultystyczne, wymyślone dużo wcześniej, wielu ludzi odwraca od dobrego dzieła, powodując u nich złe nastawienie. W efekcie końcowym zatwardziałość złego nastawienia, bez żadnej logicznej i sensownej racji, powoduje zatwardziałą upartość i zacietrzewienie. To oszczerstwo jest najgorsze, bo winowajcy nie potrafią się do niego przyznać, chociaż namacalnie widać ich kłamstwo.

Z:        Oszczerstwo, ewidentne kłamstwo, to grzech ciężki, czyli śmiertelny. Za wszystkie swoje grzechy trzeba będzie odcierpieć. Każdy będzie cierpiał, tym, czym grzeszył, a potwierdza to Pismo Święte. [Mdr 11,16]. Oszczerca będzie cierpiał językiem. Język jest bardzo czuły, dlatego ból będzie straszny. Człowieku – mniej mów, mniej oceniaj innych, a krytyczniej spojrzyj na siebie samego. Gdy pokonasz swoje słabości i grzechy, to dopiero wtedy całkowicie przestaniesz obmawiać i oczerniać innych ludzi. Każdy stanie przed trybunałem Boga i każdy zda sprawę o sobie samym. [Rz 14,10-12] [Ez 18,20] [Ps 52,3-7]. Oszczercom życzę prawdziwego nawrócenia!

Ks. Witold Głuszek

45351