Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Treść


Sługa Boży ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, apostoł środków społecznego przekazu, będzie trzecim Polakiem, który zostanie beatyfikowany 19 czerwca w Warszawie.

Podczas Mszy św. na placu Piłsudskiego wraz z ks. Kłopotowskim Prymas Polski w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI ogłosi błogosławionymi: ks. Bronisława Markiewicza - założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów, oraz ks. Władysława Findysza - pierwszego polskiego męczennika komunizmu. Będą to pierwsze beatyfikacje Polaków od śmierci Jana Pawła II. Uroczystość odbędzie się w czasie III Krajowego Kongresu Eucharystycznego.
Przekazana przez watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych wiadomość o rychłej beatyfikacji ks. Ignacego Kłopotowskiego wzbudziła wielką radość wśród Sióstr Loretanek, które są duchowymi córkami sługi Bożego. Pamiętając o przesłaniu, jakie pozostawił siostrom ich założyciel w słowach: "Nie martwcie się, gdy umrę, bo wtenczas więcej będę się Wami zajmował i więcej będę Wam mógł u Boga uprosić", jego duchowe córki od początku zanosiły modlitwy za wstawiennictwem ks. Kłopotowskiego, a także o rychłą jego beatyfikację.
Przyszły błogosławiony redagował i wydawał dziennik "Polak-Katolik", tygodnik "Posiew" i miesięczniki m.in.: "Dobra Służąca", "Kółko Różańcowe", "Głos Kapłański", "Anioł Stróż".
Proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Kłopotowskiego rozpoczął się w 1988 roku. 31 lipca ks. kard. Józef Glemp wydał "Komunikat w sprawie procesu kanonizacyjnego ks. Ignacego Kłopotowskiego, kapłana archidiecezji warszawskiej i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek", w którym napisał m.in.: "Heroizm cnót tego kapłana, jak też aktualność jego apostolatu skłoniły Konferencję Episkopatu Polski do wyrażenia przychylnej opinii na temat rozpoczęcia procesu nad życiem i cnotami ks. Ignacego. Głęboko uzasadniona prośba sióstr loretanek skłoniła mnie do ustanowienia potrzebnego Trybunału".
Pierwsza sesja trybunału odbyła się 10 grudnia 1988 r. w kaplicy prymasowskiej. Po czterech latach prac komisji diecezjalnej 1 października 1992 r. w katedrze warszawsko-praskiej odbyła się ostatnia uroczysta sesja zamykająca postępowanie w diecezji. Po tej uroczystości akta procesu zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
20 grudnia 2004 r. w Watykanie został ogłoszony dekret o heroiczności cnót ks. Ignacego Kłopotowskiego.
Sługa Boży ks. Ignacy Kłopotowski urodził się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce w parafii Drohiczyn nad Bugiem. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej z rąk ks. bp. Franciszka Jaczewskiego. Jako kapłan odznaczał się wielką gorliwością, która wypływała z jego głębokiej wiary, umiłowania Boga i bliźniego, modlitwy, nabożeństwa do Matki Najświętszej, a także szczególnej czci Eucharystii. "Czymże byłbym bez Sakramentu Ołtarza! Bez Niego dusza moja byłaby pustą, serce moje zimne, życie moje smutne" - pisał ks. Ignacy Kłopotowski.
Ponieważ w codziennej pracy duszpasterskiej często stykał się z nędzą moralną i materialną, stworzył liczne dzieła charytatywno-społeczne, m.in. Lubelski Dom Zarobkowy, przytułek św. Antoniego, a także domy opieki, sierocińce, ochronki, szkoły rzemieślnicze i domy noclegowe. Sługa Boży nie poprzestawał na zaspokajaniu elementarnych potrzeb najbiedniejszych, lecz pragnął nieść im pomoc duchową i kulturalną. Już od pierwszych lat kapłaństwa pisał, wydawał i rozpowszechniał broszurki religijno-patriotyczne. Redagował i wydawał dziennik "Polak-Katolik", tygodnik "Posiew", miesięczniki "Dobra Służąca", "Kółko Różańcowe", "Głos Kapłański", "Anioł Stróż", wznowił i redagował "Przegląd Katolicki".
30 czerwca 1919 r. ks. Kłopotowski został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na Pradze. To właśnie tu 31 lipca 1920 r. powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek (od 1949 r. Zgromadzenie Sióstr Loretanek pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej Reguły św. Benedykta), któremu założyciel powierzył misję apostolstwa poprzez słowo drukowane oraz pomocy potrzebującym. Nazywał on maszyny drukarskie "kazalnicami czasów dzisiejszych", a siostry "apostołkami prasy".
Ksiądz Ignacy Kłopotowski zmarł nagle na zawał serca 7 września 1931 r. Pochowany został najpierw na Powązkach w Warszawie, a rok później, zgodnie z jego wolą, Siostry Loretanki przeniosły ciało do grobowca w Loretto koło Wyszkowa, gdzie obecnie istnieje sanktuarium łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej. W 2001 r. doczesne szczątki sługi Bożego zostały przeniesione do sanktuarium Sióstr Loretanek.

 

EI

www.naszdziennik.pl

40071