Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Votum Rzeszowszczyzny dla Jana Pawła II Wielkiego

Treść


Zgodnie z decyzją władz Watykanu w trumnie Jana Pawła II zostaną złożone po wsze czasy, jako pamiątka i świadectwo epoki, medale wybite podczas pontyfikatu Papieża i Jemu wręczane z okazji upamiętniania licznych zdarzeń. Jednym z nich będzie votum rzeszowskie. Medal został wybity i przesłany Papieżowi przez mieszkańców Rzeszowa.

Historia tego medalu nie była nigdy opisana, dlatego warto ją z tej okazji przypomnieć.

Rok 1985, VIII rok pontyfikatu Jana Pawła II dobiegał końca, gdy statystyki Kurii Biskupiej w Przemyślu wykazały, że dzięki staraniom ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, Ordynariusza Diecezji, na jej terenie wybudowano właśnie trzysetny nowy kościół. Był to ewidentny rekord świata, jeżeli chodzi o budownictwo sakralne w jednej Diecezji w owym czasie. Mimo trudnego, obarczonego licznymi represjami okresu, społeczeństwo Diecezji postanowiło ten fakt upamiętnić. W tym też okresie wypadała XX rocznica ingresu ks. Biskupa Tokarczuka do Katedry Przemyskiej. Łącząc te fakty Zespół Pomocy Internowanym przy klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie upamiętnił je fundując wybicie w brązie okolicznościowego medalu. Gdy wiadomość dotarła do Kurii Rzymskiej poproszono zaraz, by do papieskich zbiorów przesłać jego egzemplarz. Wkrótce po tym do Rzymu specjalny kurier zawiózł trzy jego sztuki. Latem 1986 r. przyszło do Rzeszowa potwierdzenie, że medale dotarły i papieskie podziękowanie za dostarczoną przesyłkę. Po uroczystym pogrzebie, pamiątkowy medal mieszkańców Rzeszowa został złożony, zgodnie z nowym obyczajem wprowadzonym obecnie w Watykanie, w papieskim grobowcu. Jest jednym z wotów upamiętniającym zdarzenia z życia Rzeszowszczyzny: ofiarność i pracowitość naszego społeczeństwa.
Dla wiadomości kolekcjonerów medalierstwa i historyków: autorem medalu “dla Papieża” jest rzeszowski artysta Krzysztof Bukał. Medal wykonany przez odlewnika Kazimierza Hajduka, został wybity jedynie w ilości 120 egzemplarzy i rozprowadzony na terenie dawnego województwa rzeszowskiego. Trzy jego sztuki, bogato inkrustowane srebrem, znajdują się w zborach Kurii Archidiecezjalnej w Przemyślu. W zbiorach Watykanu są jedynie trzy medale wybite w brązie wg wzoru jak na załączonej fotografii. Fundatorów w ówczesnym okresie nie było po prostu stać na ufundowanie bardziej kosztownej pamiątki. W załączeniu - nigdy dotąd nie publikowane zdjęcie medalu ze zbiorów prywatnych autora.

Jan Lucjan Wyciślak

45351