Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

W krzyżu nadzieja

Treść


W krzyżu jest nadzieja na chrześcijańską odnowę Europy, ale tylko wtedy, gdy my, chrześcijanie, sami na serio podejmujemy orędzie Krzyża.
Krzyż – to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić własne.
Krzyż – znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty – lepiej jest dawać aniżeli brać – angażowanie się skuteczniejsze jest od Czczonego stawiania żądań.
Krzyż – znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności bez gwiazdy – burzy bez bezpiecznej przystani.
Krzyż – znaczy: miłość nie zna granic; od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej.
Krzyż – znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi; większy niż nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce – życie jest silniejsze niż śmierć.

Jan Paweł II

48413