Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki

Szanujcie wasze ciało

Treść


Drodzy młodzi: nie poddawajcie się „kulturze śmierci”! Wybierzcie życie! Wstępujcie w szeregi tych, którzy nie pozwalają na sprowadzenie własnego ciała do roli przedmiotu. Szanujcie wasze ciało. Ono jest częścią waszego człowieczeństwa, jest świątynią Ducha Świętego. Należy do was, bo zostało wam dane od Boga. Nie jako przedmiot, który możecie używać i nadużywać. Stanowi część waszej osoby jako wyraz was samych, tak jak jeżyk, który pozwala porozumieć się z innymi w dialogu prawdy, szacunku, miłości. W ciele możecie wyrazić najskrytszą część waszej duszy, najbardziej osobisty sens waszego życia: waszą wolność i powołanie. „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,20)

Jan Paweł II

45184