Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Odkryłam, jak być misjonarką

Treść

„Na ciebie, droga młodzieży europejskiego Wschodu i Zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego "wspólnego domu", od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i pokoju. Dla dobra przyszłych pokoleń konieczne jest, by nowa Europa oparła się na fundamencie tych wartości duchowych, które stanowią sam wewnętrzny rdzeń jej tradycji kulturalnej.
Drodzy przyjaciele, wiecie z doświadczenia, że upadek ideologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozostawił w wielu waszych kolegach i koleżankach uczucie głębokiej pustki, wrażenie, że zostali oszukani, a także zniechęcenie i lęk przed przyszłością.
Również w krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyków. Brak zainteresowania polityką zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro.
Do tych braci i sióstr jesteście posłani wy, jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Spotykając Jezusa Chrystusa dzięki waszemu radosnemu świadectwu, spotykając Chrystusa i poznając nasze powołanie do godności synów Bożych, będą mogli odnajdywać sens życia. Cierpienie ich bowiem to pragnienie odkrycia znaczenia ludzkiego życia, a przecież Chrystus jest Prawdą, która człowieka wyzwala!”Częstochowa 1991
Często wracam myślami do przeszłości, do mego dzieciństwa, bo w tym okresie, choć jeszcze tak dziecinnie na pytanie starszych: Kim chcesz zostać?
Odpowiadałam: zakonnicą. To dzięki rodzicom, rodzeństwu i najbliższym, którzy stworzyli prawdziwy kościół domowy moje powołanie zakonne dojrzewało. Lata mijały a i z nimi zmieniały się moje plany, gdzieś we mgle rozpłyneło się moje powołanie.
Miałam 17 lat kiedy podczas Światowego dnia Młodzieży w Częstochowie te zacytowane wcześniej słowa Ojca Świętego głęboko zapadły w moje serce i Pan Bóg zaczął działać.
Z każdym dniem coraz bardziej budziły się we mnie dawne pragnienia. Zostałam porwana w promienie Jezusa Miłosiernego. Pan pokazał mi że życie zakonne jest wspaniałą okazją by kochać na całego, bez lęku w całkowitej wolności.Wybrałam świadomie dzięki tym właśnie słowom Papieża wspólnotę we Francji by połączyć wspaniałą tradycję Wschodu i Zachodu, by być „zwiastunem Dobrej Nowiny”.
Do końca życia będę wdzięczna Ojcu Świętemu za to że dzięki Niemu odkryłam jak być misjonarką w Europie i trwać w powołaniu zakonnym, tu gdzie Bóg mnie postawił.

Siostra Augustianka od Miłosierdzia Jezusa z Francji
Monastère N.D. de la Miséricorde
7, place Gambetta
29120 Pont-L’Abbé
Francja
e-mail monasteredesaugustines@wanadoo.fr
www.w-dar.blog.onet.pl

42524